مزایده تعدادی دامین عــــددی رند

l3est

همکار بخش ویژه وبمستر ،بازارچه
همکار انجمن

5111

5222

5333

5888


همه ی دامین ها دات آی آر هستن.


پایه هرکدام 8.000
پایه همه با هم 30.000

گام افزایشی تکی 1.000
گام افزایشی باهم 4.000دوستانی هم که می خوان نظر بدن اینو در نظر داشته باشید که همه ی دامین های مشابه ثبت شده و ارزش بالایی دارند (دامین های 4 رقمی که سه رقم شبیه هم داشته باشند)

و اینم لیستی از دامین های مشابه که با نرم افزار جنریت شده . و همه ثبت شده هستن

0000.ir || 0001.ir || 0002.ir || 0003.ir || 0004.ir || 0005.ir || 0006.ir || 0007.ir || 0008.ir || 0009.ir || 0111.ir || 0222.ir || 0333.ir || 0444.ir || 0555.ir || 0666.ir || 0777.ir || 0888.ir || 0999.ir || 1000.ir || 1110.ir || 1111.ir || 1112.ir || 1113.ir || 1114.ir || 1115.ir || 1116.ir || 1117.ir || 1118.ir || 1119.ir || 1222.ir || 1333.ir || 1444.ir || 1555.ir || 1666.ir || 1777.ir || 1888.ir || 1999.ir || 2000.ir || 2111.ir || 2220.ir || 2221.ir || 2222.ir || 2223.ir || 2224.ir || 2225.ir || 2226.ir || 2227.ir || 2228.ir || 2229.ir || 2333.ir || 2444.ir || 2555.ir || 2666.ir || 2777.ir || 2888.ir || 2999.ir || 3000.ir || 3111.ir || 3222.ir || 3330.ir || 3331.ir || 3332.ir || 3333.ir || 3334.ir || 3335.ir || 3336.ir || 3337.ir || 3338.ir || 3339.ir || 3444.ir || 3555.ir || 3666.ir || 3777.ir || 3888.ir || 3999.ir || 4000.ir || 4111.ir || 4222.ir || 4333.ir || 4440.ir || 4441.ir || 4442.ir || 4443.ir || 4444.ir || 4445.ir || 4446.ir || 4447.ir || 4448.ir || 4449.ir || 4555.ir || 4666.ir || 4777.ir || 4888.ir || 4999.ir || 5000.ir || 5111.ir || 5222.ir || 5333.ir || 5444.ir || 5550.ir || 5551.ir || 5552.ir || 5553.ir || 5554.ir || 5555.ir || 5556.ir || 5557.ir || 5558.ir || 5559.ir || 5666.ir || 5777.ir || 5888.ir || 5999.ir || 6000.ir || 6111.ir || 6222.ir || 6333.ir || 6444.ir || 6555.ir || 6660.ir || 6661.ir || 6662.ir || 6663.ir || 6664.ir || 6665.ir || 6666.ir || 6667.ir || 6668.ir || 6669.ir || 6777.ir || 6888.ir || 6999.ir || 7000.ir || 7111.ir || 7222.ir || 7333.ir || 7444.ir || 7555.ir || 7666.ir || 7770.ir || 7771.ir || 7772.ir || 7773.ir || 7774.ir || 7775.ir || 7776.ir || 7777.ir || 7778.ir || 7779.ir || 7888.ir || 7999.ir || 8000.ir || 8111.ir || 8222.ir || 8333.ir || 8444.ir || 8555.ir || 8666.ir || 8777.ir || 8880.ir || 8881.ir || 8882.ir || 8883.ir || 8884.ir || 8885.ir || 8886.ir || 8887.ir || 8888.ir || 8889.ir || 8999.ir || 9000.ir || 9111.ir || 9222.ir || 9333.ir || 9444.ir || 9555.ir || 9666.ir || 9777.ir || 9888.ir || 9990.ir || 9991.ir || 9992.ir || 9993.ir || 9994.ir || 9995.ir || 9996.ir || 9997.ir || 9998.ir || 9999.ir ||
 
Last edited:

zgg123

کاربر فعال عکس و عکاسی
فروشنده معتبر [؟]
بسیار هم زیبا:rolleyes:
 
بالا