برگزیده های پرشین تولز

مقاله : معرفی تیکنر جهت تصفیه آب

panasonic.ir

Registered User
تاریخ عضویت
2 سپتامبر 2013
نوشته‌ها
298
لایک‌ها
51
محل سکونت
تهران
Thickener1-TGA.png


معرفی تیکنر :

تیکنرﻫـﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎﻳـﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل از ﺟﺎﻣﺪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﮔﺮاﻧﺶ و ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻓﺎز زﻻل (ﺳﺮرﻳﺰ) از ﺑﺎﻻي ﺗﻴﻜﻨﺮ و ﺑﺨﺶ دوﻏﺎب ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه از ﻛﻒ ﺗﻴﻜﻨﺮ (ﺗﻪ رﻳﺰ) ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻴﻜﻨﺮﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻴﻜﻨﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺗﻴﻜﻨﺮ ﺻﻔﺤﻪاي،ﺗﻴﻜﻨﺮ ﻻﻣﻼ، ﺗﻴﻜﻨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻋﻤﻴﻖو ﺗﻴﻜﻨﺮﻫﺎي ﻧﺮخ ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﻛﺮد

با توجه به ضروریات مرتبط با محیط زیست و هزینه های ناشی از تامین آب و هدر رفتن آن، تصفیه و بازیابی پسآب ناشی از فراوری مواد معدنی امری اجتناب ناپذیر است لذا در این راستا شرکت توان گستر آرمانی اقدام به طراحی و ساخت تیکنر کرده است.

ته نشینی یا رسوب یک جامد درون سیال بوسیله نیروی ثقلی یکی از پر استفاده ترین روش های جداسازی جامد از مایع می باشد. این روش عمدتا در صنایع معدنی و شیمیایی کاربرد دارد. یک راه معمول برای جدا کردن جامدات از مایعات در حجم بالا استفاده از ته نشینی تحت نیروی جاذبه در ظرف هایی می باشد که شستشوگرها، کلاریفایرها وتیکنرها نامیده میشوند. جداسازی مایع-جامد بوسیله ته نشینی ثقلی کاربردهای زیادی دارد.تیکنرهای ثقلی میتوانند حجم زیادی ازیک دوغاب رقیق را غلیظ کنند. جامدهای ته نشین شده تشکیل یک بستر می دهند و غلظت جامد در این بستر به سمت خروجی افزایش می یابد به همین دلیل نام تیکنر برای این دستگاه در نظر گرفته شده است. مایع عاری از جامد درلاندرهای جانبی جمع آوری شده و از آنجا خارج میشوند. استفاده ازفلوکولانت های پلیمری مصنوعی در تیکنرها باعث می شود که بهم چسبندگی زیاد وسریعی در بین جامدات رخ دهد که این باعث ته نشینی زیاد و سریع جامدات می شود. همچنین اثر فلوکولانت باعث می شود که در یک تیکنر مشخص بار ورودی بیشتری داشته باشیم یا برای بار ورودی مشخص از تیکنر کوچکتری استفاده کنیم. البته استفاده از فلوکولانت تا حدی در ته نشینی سریع تر ذرات جامد تاثیر دارد و بیش از آن حد صرفا موجب سوسپانسیونی شدن محلول خواهد شد.

تیکنر پارویی شامل یک محفظه ی استوانه ای شکل است که پالپ با استفاده از لوله های انتقال پساب به مرکز آن وارد می شود. به منظور جلوگیری از ایجاد اغتشاش در جریان آب تمیز تا حد امکان، محل ورود پالپ تا سطح 1 متر فاصله دارد. در این نوع تیکنرها در داخل محفظه ای محلولی حاوی فلوکولانت و آب تهیه شده و به بار ورودی اضافه می گردد تا عمل ته نشینی با سرعت بیشتری صورت بگیرد. استفاده ی مناسب و اثربخش از فلوکولانت موجب افزایش کارایی تیکنر می شود. آب تصفیه شده از محیط جانبی استوانه به شکل سرریز خارج شده و ذرات جامد نیز در ته استوانه ته نشین می شوند تا در نهایت از انتهای استوانه خارج شوند. در داخل استوانه بازوهایی وجود دارند که به صورت شعاعی حرکت می کنند. از هریک از این بازوها مجموعه صفحاتی (تیغه هایی) آویزان است تا هدایت فاز جامد (گِل) به مرکز محفظه راحت تر صورت بگیرد. در تیکنرهایی که از فناوری های جدید بهره می برند، در صورت افزایش میزان گشتاور پیچشی از میزانی مشخص، به صورت خودکار طول این بازوها بیشتر شده تا از صدمات ناشی از اضافه بار جلوگیری شود. همچنین این مجموعه صفحات علاوه بر هدایت جریان ته ریز تیکنر؛ به فشرده شدن فاز جامد ته نشین شده نیز کمک می کنند. ذرات جامد در این نوع تیکنرها به صورت مستمر به سمت پایین و ته ریز تیکنر هدایت می شوند تا نهایتا از تیکنر خارج شده و به سمت دپوی باطله پمپاژ شوند.

Clarifier-Assembly-TGA.png
Thickener2-TGA.png
 

pouryazadmehr

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
11 دسامبر 2021
نوشته‌ها
10
لایک‌ها
0
سن
26
تیکنرﻫـﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎﻳـﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل از ﺟﺎﻣﺪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﮔﺮاﻧﺶ و ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻓﺎز زﻻل (ﺳﺮرﻳﺰ) از ﺑﺎﻻي ﺗﻴﻜﻨﺮ و ﺑﺨﺶ دوﻏﺎب ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه از ﻛﻒ ﺗﻴﻜﻨﺮ (ﺗﻪ رﻳﺰ) ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻴﻜﻨﺮﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻴﻜﻨﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺗﻴﻜﻨﺮ ﺻﻔﺤﻪاي،ﺗﻴﻜﻨﺮ ﻻﻣﻼ، ﺗﻴﻜﻨﺮﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻋﻤﻴﻖو ﺗﻴﻜﻨﺮﻫﺎي ﻧﺮخ ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﻛﺮد تصفیه آب صنعتی و مشخصات دستگاه ro با توجه به ضروریات مرتبط با محیط زیست و هزینه های ناشی از تامین آب و هدر رفتن آن، تصفیه و بازیابی پسآب ناشی از فراوری مواد معدنی امری اجتناب ناپذیر است لذا در این راستا شرکت توان گستر آرمانی اقدام به طراحی و ساخت تیکنر کرده است.
مقالتون عالی بود من در سایت مقالات خوبه دیگه ای هم دیدم . پیشنهاد میکنم مطالعه کنید. آنتی اسکالانت؛ لیست قیمت خرید و فروش ویژه یکی از به صرفه ترین روش های رسیدن به آب آشامیدنی تصفیه اب دریا می باشد.
با تشکر
 
بالا