منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

من و تو با هم می توانیم دنیای تازه ای بسازیم

ramishar

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
22 مارس 2008
نوشته‌ها
3
لایک‌ها
0
می خواهم چون تو باشم
می خواهم چون تو بدنیا بنگرم

می خواهم حس کنم آنچه تو حس می کنی
می خواهم با تو نغمه سرایم و سرود بخوانم

می خواهم زندگی را برایت تشریح کنممی خواهم این مهر و دوستی را به یک عشق واقعی تبدیل کنم

می خواهم با تو همقدم باشم
می خواهم با تو هم کلام باشم


می خواهم این مهر و دوستی را به یک عشق واقعی تبدیل کنم

می خواهم قصد تو و مقصدت را بدانم
می خواهم با تو باشم و با تو هم آهنگ شوم

می خواهم رویایم چون رویای تو باشد
می خواهم با تو با جرأت و شهامت پیش روم

می خواهم در این تاریکی مطلق روزنه نوری بیابم
و با از خود گذشتگی با هم این دنیای تاریک را تبدیل به نقطۀ نوری کرده و در قلبها جای دهیم

من و تو یکی هستیم و تمام عالم چنین خواهد بود
و تمام افراد از این نردبان بالا رفته و به آزادی می رسند
و با پیوستگی و یگانگی تمام دنیا با هم به این راه که تنها راه بسوی نور و آزادی است به پیش خواهند رفت

http://www.kabbalah.info/farsikab/ani-ve-ata.mp3
http://www.kabbalah.info/farsikab/index.htm
http://kabbalah82.blogsky.com/
[email protected]
 
بالا