منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

موزيک با فرمت midi

خوبی کن

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
2 نوامبر 2003
نوشته‌ها
1,285
لایک‌ها
12
Thank you (Dido)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/dido_-_thank_you.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
You rock my world (Michael Jackson)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/michaeljacksonyourockmyworld.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Radio (The Corrs)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/thecorrsradio.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
You had my love (Lopez)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/jenlopifyouhadmylove.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Total eclipse of the heart
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/eclipse.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Imagine (Lennon)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/imagine.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Cocaine(Clapton)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/Cocaine.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Honesty
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/honesty[1].mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Sound of silence
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/soundsil.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
I will survive
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/survive.kar
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
I whanna danse
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/whitnezy houston wanandanse.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
My heart
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/carrey-myall.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Layla (Clapton)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/layla.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Something stupid
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/somethinstupid.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
My all 5maria Carrey)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/carrey-myall.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Your song (Elton John)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/eltonjohnyoursong.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Get back (Beatles)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/getback.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
That don't impress me too much
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/shaniatawainthatdontimpressmetoomuch.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Ain't shine in (Bill Winters)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/aintnsunshinebillwinters.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
whiter shade of pale
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/whitershadeofpale.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Robert Miles
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/robertmiles.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
It's raining men
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/rainingmen.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Waiting for tonight
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/jennifer_lopez_-_waiting_for_tonight.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
I will always love you
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/iwillalwaysloveyou.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
I'll do it for you (Brian Adams)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/brianadamsilldoitforyou.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Groving love (Collins)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/grovinglovephilcollins.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Let the sun shine (ou laissons entrer le soleil extrait de Hair)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/letsunshn.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
equinox1
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/equinox1.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Oxygène 4
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/oxygene4.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Around
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/around.mid
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Jam (guitare)
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/jam_doc_doc.mid
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Pot pourri tropical
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/potpourri tropical.mid
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Equinoxe 5
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/equinox5.mid
×× ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Rendez vous 4
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/rendezvous4.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
James Bond
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/jamebond.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Rocky
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/rocky[.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Pulp fiction
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/pulpfiction.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Shaft
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/shaft.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
mission impossible
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/mission2.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
X Files
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/xfiles2.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Bodyguard
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/bodguard.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
1492
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/film1492.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Titanic
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/titanic[1].mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Braveheart
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/braveheart.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Grease
http://perso.wanadoo.fr/ajco/parmilesetoiles/boitmusi/grease.mid
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
 

Pixar

مدیر بازنشسته
تاریخ عضویت
10 اکتبر 2003
نوشته‌ها
1,400
لایک‌ها
19
محل سکونت
َِChocolate's City
دوست عزيز شما ميدوني اين موبايلها كه آهنگ ملودي دارن چجوري بايد توي اونها آهنگ ريخت :?: :?: :?:
 

black_jack_of_black_city

Registered User
تاریخ عضویت
19 سپتامبر 2003
نوشته‌ها
1,502
لایک‌ها
72
سن
41
محل سکونت
با قلبی شکسته در انتظار مرگ گوشه ای نشستم . به آرز
من كلي ميدي دارم با نام خوانننده و آهنگ
 
بالا