منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

مینیاتورهای گیف ادبی

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
9.gif
دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت
همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد
ناکسست آنکه به دراعه و دستارکسست
دزد دزدست وگر جامهٔ قاضی دارد

سعدی
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
32.gif
میکندسلسله ی زلف تودیوانه مرا
میکشدنرگس مست توبه میخانه مرا

عبیدزاکانی
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
11.gif
هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی برسد بیاردلدار بکند خدا خدایی
به مقام خاک بودی سفرنهان نمودی
چوبه ادمی رسیدی هله تا به این نپایید
مولانا
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
12.gif

به عالم هر کجا درد و غمی بود
بهم کردند و عشقش نام کردند

فخرالدین عراقی
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
13.gif
بدان راضی شدم جانا
که از حالم خبر پُرسی
از این آخر بُوَد کمتر؟
شبت خوش باد من رفتم

سنایی
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
14.gif
در میخانه ببستند، خدایا مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند

حافظ
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
15.gif
به جز غم خوردن عشقت
غمی دیگر نمی‌دانم
که شادی در همه عالم
از این خوشتر نمی‌دانم

عطار
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
16.gif
آن دل که پریشان شود از ناله بلبل
در دامنش آویز که با وی خبری هست

عرفی شیرازی
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
17.gif
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما

حافظ
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
18.gif
ساقی و مطرب و می جمله مهیّاست
ولی
عیش بی یار مهیّا نشود، یار کجاست

حافظ
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
19.gif
آهوئی را که تو ضامن شوی ای ضامن خلق
خاک او سرمۀ صاحب نظران می گردد
همه اعضای وجودم نه سر هر مویم
به ثنای تو سراپای زبان می گردد

غلامرضا سازگار
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
20.gif
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

حافظ
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
8.gif
مستانه مستم میکنی، دل را زدستم میکنی...
گه باده نوشم ای صنم،گه می پرستم میکنی
در سوزو تابم میکنی، هردم خرابم میکنی
.....
مولانا
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
7.gif
دلا خوبان دل خونین پسندند
دلا خون شو که خوبان این پسندند
متاع کفرودین بی مشتری نیست
گروهی ان گروهی این پسندند
باباطاهر
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
6.gif
تو مپندار که مهر از دل محزون نرود
آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود
وین محبت به صد افسانه و افسون نرود
چه گمان غلط است این ، برود چون نرود

وحشی بافقی
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
5.gif
برخیز و مخور غم جهان گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی
خوش باشو دمی بشادمانی گذران
نوبت بتو خود نیامدی از دگران
خیام
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
4.gif
این قافله‌ی عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد
خیام
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
3.gif
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حل معما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفت‌وگوی من و من
چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من
خیام
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
21.gif
ساقی بده پیمانه‌ای
زان می که بی خویشم کند

بر حُســن شــورانگیـز او
عاشــق‌تر از پیشــم کند

رهی معیری
 

MJ12

Registered User
تاریخ عضویت
19 می 2009
نوشته‌ها
422
لایک‌ها
80
22.gif
بر عندلیب عاشق گر بشکنی قفس را
از ذوق اندرونش پروای در نباشد

سعدی
 
بالا