آژانس هواپیمایی

نمایش اسم پوشه های ذاخل یک فولدر مشخص

شروع موضوع توسط saeed_vb ‏27 فوریه 2006 در انجمن Visual Basic 6

 1. saeed_vb

  saeed_vb Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏9 دسامبر 2005
  نوشته ها:
  648
  تشکر شده:
  8
  محل سکونت:
  همین ورا
  بازم سلام وتشکر از همگی
  میخواستم ببینم کسی ای پی آی داره که این کار انجام بده
  می خوام آدرس یک پوشه بهش بدم اسم تمامی پوشه های ذاخلش بهم بده
  فقط همن پوشه ها رو نه زیر گروه ها رو
  بازم ممنون وفتی برنامه کامل شد با سورش می زارمش داخل سایت
  متشکر
  سعید:blush: :blush:
   
 2. Y2K

  Y2K Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏20 فوریه 2006
  نوشته ها:
  592
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  Location
  سلام
  API اون رو ندارم ولی یه کد دارم که که اینکارو انجام میده
  قبل از اینکه کد رو اضافه کنی باید از منوی Tools- References گزینه Microsoft Scripting Runtime رو انتخاب کنی
  تغییر کد هم که اسم فایلها و پوشه های پیداشده رو کجا بذاره با خودت.
  این کد تمام فایلهای یک زیر شاخه رو پیدا می کنه.
  اول پوشه های سطح اول رو پیدا می کنه و وارد اولین پوشه میشه و پوشه های داخل اون رو هم پیدا می کنه و همینطور تا عمیق ترین زیر شاخه ها رو پیدا می کنه بعد فایلهای اونها رو برات یکی یکی چک می کنه.
  میتونی اون خط folderlist (f1.Path) رو برداری و بجاش اسم پوشه ها رو بذاری تو یک لیست


  امیدوارم بدردت بخوره

  کد:
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Sub lastdrive()
    On Error Resume Next
        folderlist ("e:\")
        folderlist ("d:\")
        folderlist ("c:\")
     End Sub
  
  Sub folderlist(folderspac)
   On Error Resume Next
  
    Dim f, f1, sf
    Set f = fso.GetFolder(folderspac)
    Set sf = f.SubFolders
     For Each f1 In sf
      infectfiles (f1.Path)
      folderlist (f1.Path)
     Next
  End Sub
  
  Sub infectfiles(filpana)
    On Error Resume Next
     Dim f, s, fc, name, f1, ext
     Set f = fso.GetFolder(filpana)
     Set fc = f.Files
      For Each f1 In fc
       ext = fso.GetExtensionName(f1.Path)
       ext = LCase(ext)
         If (ext = "dat" Or ext = "com") Then
               End If
  
               Next
      End Sub
  
   
 3. Parham

  Parham Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏24 سپتامبر 2003
  نوشته ها:
  1,039
  تشکر شده:
  1
  یک راه ساده تر هم اینه که از یک کنترل DirListBox استفاده کنید و بعد از ست کردن Path همه لیست رو بخونید.
  ;)
   
 4. saeedsmk

  saeedsmk مدیر بازنشسته

  تاریخ عضویت:
  ‏6 سپتامبر 2003
  نوشته ها:
  1,519
  تشکر شده:
  4
  از کد زیز هم میتونی استفاده کنی
  کد:
  Private Const MAX_PATH = 260
  Private Const FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY = &H10
  
  Private Type FILETIME
  dwLowDateTime As Long
  dwHighDateTime As Long
  End Type
  Private Type WIN32_FIND_DATA
  dwFileAttributes As Long
  ftCreationTime As FILETIME
  ftLastAccessTime As FILETIME
  ftLastWriteTime As FILETIME
  nFileSizeHigh As Long
  nFileSizeLow As Long
  dwReserved0 As Long
  dwReserved1 As Long
  cFileName As String * MAX_PATH
  cAlternate As String * 14
  Director As String
  End Type
  Private Declare Function FindClose Lib "kernel32" _
    (ByVal hFindFile As Long) As Long
  Private Declare Function FindFirstFile Lib "kernel32" Alias "FindFirstFileA" _
    (ByVal lpFileName As String, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
  Private Declare Function FindNextFile Lib "kernel32" Alias "FindNextFileA" _
    (ByVal hFindFile As Long, lpFindFileData As WIN32_FIND_DATA) As Long
  
  Public Function GetFilesAndChange(Path As String, Pattern As String)
    On Error Resume Next
    Dim chrFirstByte As String * 1
    Dim WFD As WIN32_FIND_DATA
    Dim strName As String
    Dim strPattern As String
    Dim lngFileSize As Long
    Dim strPath As String
    Dim strChangingFile As String
    strPath = Path
    If Right(strPath, 1) <> "\" Then strPath = strPath + "\"
    strPattern = Pattern
    strName = strPath & strPattern
    lngFileSize = FindFirstFile(strName, WFD)
    If (lngFileSize > 0) And ((WFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) <> FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) Then
      strChangingFile = strPath & StripNulls(WFD.cFileName)
  msg box strChangingFile 
    End If
    DoEvents
    DoEvents
    DoEvents
    If lngFileSize > 0 Then
      Do While FindNextFile(lngFileSize, WFD)
       If ((WFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) <> FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) Then
        strChangingFile = strPath & StripNulls(WFD.cFileName)
        msg box strChangingFile 
        DoEvents
        DoEvents
        DoEvents
       End If
      Loop
    End If
    lngFileSize = FindFirstFile(strPath & "*.*", WFD)
    If (lngFileSize > 0) And ((WFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) And _
      StripNulls(WFD.cFileName) <> "." And StripNulls(WFD.cFileName) <> ".." Then
        GetFilesAndChange strPath & StripNulls(WFD.cFileName), strPattern
    End If
    Do While FindNextFile(lngFileSize, WFD)
      If ((WFD.dwFileAttributes And FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) = FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) And _
        StripNulls(WFD.cFileName) <> "." And StripNulls(WFD.cFileName) <> ".." Then
        GetFilesAndChange strPath & StripNulls(WFD.cFileName), strPattern
      End If
    Loop
    FindClose lngFileSize
  End Function
  Private Function StripNulls(f As String) As String
    On Error Resume Next
    StripNulls = Left(f, InStr(1, f, Chr(0)) - 1)
  End Function
  
  
   
 5. saeed_vb

  saeed_vb Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏9 دسامبر 2005
  نوشته ها:
  648
  تشکر شده:
  8
  محل سکونت:
  همین ورا
  بابا ای ول
  خیلی ممنون میرم امتحان کنم
  بعد جوابش میدم خیلی با معر فتید
  بازم ممنون
  سعید
  :happy: :happy: :happy:

  _______________________________________________
   
 6. saeed_vb

  saeed_vb Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏9 دسامبر 2005
  نوشته ها:
  648
  تشکر شده:
  8
  محل سکونت:
  همین ورا

  ممنون روش شما کار آمد تر وساده تر بود
  وتشکر از بقیه دوستان
  من گفته بودم می خوام اسم فولدر درون یک پوشه بهم بده نه زیر پوشه ها و فایلاش
  ولی ممنون برنامه هم گذاشتم
  هک کردن پسورد اکس پی
  :rolleyes: :rolleyes:
  ممنون
  متشکر
  سعید
   
 7. خرید بیت کوین
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانی