منتخب بازارچه

نیاز به شریک تجاری جهت تامین یک واحد تجاری در تهران + یک سرمایه گذار

bakhtyari

Registered User
جهت یک طرح فوق العاده اقتصادی در حوزه بازرگانی و ارائه خدمات که تمامی وجوه آن بررسی و توسط مشاوران اقتصادی اصلاح و تایید شده است، نیاز به یک واحد تجاری در منطقه مناسبی از تهران و همچنین یک یا چند سرمایه گذار می باشد.

لطفا شرایط ملک و مشارکت خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
[email protected]
 
بالا