نیاز به ضامن(کارمند رسمی)

وضعیت
موضوع بسته شده است.

mska

Registered User
به یک نفر کارمند رسمی با گواهی کسر حقوق برای وام 50 میلیونی نیازمندم.
با شرایطی استثنایی!

افردای که تمایل دارند پ خ بدن
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا