آژانس هواپیمایی

هر اسمايلي مي خواي اينجاست!

شروع موضوع توسط Dr Mahdi Khan ‏11 مارس 2006 در انجمن بایگانی

 1. Dr Mahdi Khan

  Dr Mahdi Khan Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏1 نوامبر 2005
  نوشته ها:
  393
  تشکر شده:
  1
  دوستان، من طي گشت و گذارم توي پي تي، آدرس اسمايلهاي مختلفي رو گير آوردم كه خيلي هاشون قشنگ هستند. اونا رو مي ذارم. اگه كسي اسمايلهاي جالب ديگه اي داره لطفاً دريغ نكنه.;)
  نميدونم
  http://qsmile.com/qsimages/297.gif
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed4/26.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/dont-know.gif
  كتك زدن
  http://tinypic.com/jt5o21.gif
  بله
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/yes.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/yes2.gif
  خنده
  http://kolobok.wrg.ru/smiles/standart/mosking.gif
  ناراحتي
  http://asefsoft.com/qsimages/164.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/q/depresse.gif
  غمگين و دست زير چانه
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed1/36.gif
  نگران بودن
  http://forum.persiantools.com/images/smilies2/sadsmiley.gif
  گريه با ترس
  http://asefsoft.com/qsimages/52.gif
  نه
  http://asefsoft.com/qsimages/67.gif
  خنده با عينك
  http://asefsoft.com/qsimages/51.gif
  پستونك
  http://qsmile.com/qsimages/89.gif
  پستونك و مامانش
  http://i2.tinypic.com/otlw5l.gif
  خنده و رقص روي ابر
  http://bbs.fyjy.net/images/smilies/baozi/ga01.gif
  موسيقي با رقص
  http://www.tuningtalk.com/forum/images/smiles/dj.gif
  انگشت شست به بالا!
  http://qsmile.com/qsimages/246.gif
  http://my.blackmice.com/images/icons/icon14.gif
  http://asefsoft.com/qsimages/157.gif
  http://qsmile.com/qsimages/83.gif
  خنده مضحك
  http://my.blackmice.com/images/icons/icon10.gif
  كاغذ
  http://my.blackmice.com/images/icons/icon1.gif
  خنده با پرش
  http://my.blackmice.com/images/sheklak/whoow.gif
  خنده با بالا پايين پريدن
  http://www.tuningtalk.com/forum/images/smiles/ura1.gif
  گريه با فين كردن
  http://my.blackmice.com/images/sheklak/cry4.gif
  كتك زدن با باتوم
  http://asefsoft.com/qsimages/167.gif
  كنگفو
  http://www.tuningtalk.com/forum/images/smiles/kar.gif
  با تبر زدن
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/dwarf.gif
  با تبر دنبالش كردن
  http://smilies.sofrayt.com/^/0/maniac.gif
  با چماق زدن
  http://smilies.sofrayt.com/^/_950/viking.gif
  عشق
  http://my.blackmice.com/images/sheklak/love.gif
  گل دادن
  http://www.tuningtalk.com/forum/images/smiles/hb.gif
  -18
  http://my.blackmice.com/images/icons/icon11.gif
  با لبخند
  http://www.persianforum.net/smileys/smiley17.gif
  اوه
  http://www.persianforum.net/smileys/smiley3.gif
  چكش كوبيدن روي سر
  http://smilies.sofrayt.com/^/k0/smashfreak.gif
  با تسمه زدن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/116.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/7/whip.gif
  تعظيم كردن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/118.gif
  تعظيم دسته جمعي
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed4/48.gif
  پيرمرد
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed2/38.gif
  http://www.familycorner.com/forums/images/smilies/wheelchair.gif
  عينك و آدامس
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/dirol.gif
  خنده با نمايش دندان
  http://asefsoft.com/qsimages/39.gif
  مهندس
  http://asefsoft.com/qsimages/87.gif
  خستگي
  http://asefsoft.com/qsimages/56.gif
  خنده ملوس
  http://asefsoft.com/qsimages/40.gif
  اطلاعات زيادي داشتن
  http://smilies.sofrayt.com/^/_950/cleverman.gif
  ناراحتي با فين
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/sorry.gif
  عمامه دار
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed4/108.gif
  فرشته
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed4/2.gif
  خنده زياد
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed1/43.gif
  پايان تاپيك
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/offtopic.gif
  عشق و قلب
  http://asefsoft.com/qsimages/43.gif
  گريه با اشك زياد
  http://asefsoft.com/qsimages/54.gif
  گريه با اشك زياد و آبي
  http://www.familycorner.com/forums/images/smilies/hissyfit.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/q/bawling.gif
  دستشويي
  http://smilies.sofrayt.com/^/i0/wc.gif
  بابا بدو بيا
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/clapping.gif
  خنده زياد روي زمين
  http://smilies.sofrayt.com/^/c0/rofl.gif
  http://asefsoft.com/qsimages/58.gif
  شكلات خوردن
  http://smilies.sofrayt.com/^/_950/candy.gif
  شيطون
  http://www.iriforum.com/images/smilies/acute.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/spiteful.gif
  شيطان
  http://forum.persiantools.com/images/smilies2/devilsmiley.gif
  http://asefsoft.com/qsimages/53.gif
  خفاش شيطاني
  http://smilies.sofrayt.com/^/s/asthanos.gif
  نگاه به بالا و خنده
  http://kolobok.wrg.ru/smiles/madhouse/prankster2.gif
  عينك رو پايين آوردن
  http://bbs.myadobe.com.cn//images/newsn/coolio.gif
  باران باريدن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/81.gif
  بارون مياد يا نه
  http://kolobok.wrg.ru/smiles/user/snoozer_11.gif
  تعظيم
  http://asefsoft.com/qsimages/172.gif
  اين ور اون ور نگاه كردن
  http://persianstorage.persiangig.com/image/smile/57_2.gif
  گل رز
  http://asefsoft.com/qsimages/72.gif
  قلب
  http://forum.persiantools.com/images/smilies2/heart.gif
  ديوار را خوردن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed1/18.gif
  ساعتو نگاه
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed1/37.gif
  كشاورز
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/43.gif
  شيطاني
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed5/8.gif
  نه نه نه اين كارو نكن
  http://asefsoft.com/qsimages/81.gif
  تو دستشويي رفتن
  http://smilies.sofrayt.com/^/i0/kloguck.gif
  بدن سازي
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/body-builder2.gif
  فرعون مصر
  http://smilies.sofrayt.com/^/u/egypt.gif
  زن فرعون
  http://smilies.sofrayt.com/^/u/amidala.gif
  ريشو
  http://www.smileygenerator.us/community/html/emoticons/ala.gif
  به كسي خنديدن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed2/36.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/haha.gif
  به چيزي خنديدن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/78.gif
  خنديدن
  http://kolobok.wrg.ru/smiles/standart/mosking.gif
  ديوونه
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/crazy.gif
  هاكي رو يخ
  http://smilies.sofrayt.com/aiw/nhl_checking.gif
  فكر كردن
  http://asefsoft.com/qsimages/73.gif
  كلاه به سر سرمائي
  http://www.smileygenerator.us/community/html/emoticons/cartman.gif
  فكر جديد و چراغ روشن شدن
  http://www.tinypic.com/i4jscg_th.gif
  شست تو كله زدن
  http://smilies.sofrayt.com/^/3/dummhead.gif
  پشت بلندگو حرف زدن
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/rap.gif
  كله خاراندن و فكر كردن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/89.gif
  خميازه كشيدن
  http://qsmile.com/qsimages/71.gif
  http://asefsoft.com/qsimages/163.gif
  زبون در آوردن
  http://smilies.sofrayt.com/aiw/tease.gif
  بيمار ، مريض ، مصدوم رو بردن، آمبولانس
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed4/101.gif
  اَه ، اه
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/beee.gif
  خداحافظ
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/bye.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/_950/parting.gif
  http://qsmile.com/qsimages/94.gif
  سيگار كشيدن
  http://asefsoft.com/qsimages/181.gif
  http://asefsoft.com/qsimages/13.gif
  پسر گاوچران
  http://forum.persiantools.com/images/smilies2/cowboy.gif
  از خنده زياد گريه كردن
  http://qsmile.com/qsimages/171.gif
  مي خواد بوس كنه
  http://www.tuningtalk.com/forum/images/smiles/wan.gif
  بوس كردن
  http://www.iriforum.com/images/smilies/kez_05.gif
  http://qsmile.com/qsimages/278.gif
  دست زير چونه
  http://asefsoft.com/qsimages/156.gif
  اسلحه دار
  http://smilies.sofrayt.com/^/e/armed.gif
  من نبودم و بيني را ماليدن
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/not-me.gif
  گردن را زدن
  http://www.clicksmilies.com/s0105/spezial/dunkelknilch/henker.gif
  گردن زدن با اره برقي
  http://smilies.sofrayt.com/^/0/newsaw.gif
  هورا كشيدن دسته جمعي
  http://smilies.sofrayt.com/^/_950/ole.gif
  ني دونن
  http://show.imagehosting.us/show/1116729/0/nouser_1116/T0_-1_1116729.gif
  ترسيدن
  http://smilies.sofrayt.com/^/2/nervous.gif
  با مسلسل تير زدن به چپ
  http://smilies.sofrayt.com/^/e/moderator.gif
  با مسلسل تير زدن به راست
  http://smilies.sofrayt.com/^/e/para.gif
  بن كردن
  http://asefsoft.com/qsimages/121.gif
  تايپ كردن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed5/23.gif
  شوت زدن
  http://forum.persiantools.com/images/smilies2/whistle.gif
  خود را كشتن از تعجب
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/swoon.gif
  اسب بازي كردن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed5/5.gif
  دعا كردن
  http://qsmile.com/qsimages/79.gif
  پشت تلويزيون نشستن و خنديدن
  http://asefsoft.com/qsimages/119.gif
  از تعجب چشم غلمبه شدن
  http://qsmile.com/qsimages/291.gif
  http://qsmile.com/qsimages/100.gif
  بالا پايين پريدن مانند توپ
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/19.gif
  چشمك زدن
  http://qsmile.com/qsimages/23.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/grin.gif
  در گوشي گفتن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed4/90.gif
  دست تكان دادن (بزرگ)
  http://smilies.sofrayt.com/^/hol/xmas2.gif
  اسكي (بزرگ)
  http://smilies.sofrayt.com/^/hol/ski11.gif
  قلب و فرشته (بزرگ)
  http://smilies.sofrayt.com/^lf/angel6.gif
  ازدواج (بزرگ)
  http://smilies.sofrayt.com/^lf/wedding3.gif
  كيك عروسي بريدن (بزرگ)
  http://smilies.sofrayt.com/^lf/weddingcake4.gif
  گلف (بزرگ)
  http://smilies.sofrayt.com/sae/baseball2.gif
  با تلفن صحبت كردن (بزرگ)
  http://smilies.sofrayt.com/^lf/phone1.gif
  نوشابه خوردن (بزرگ)
  http://smilies.sofrayt.com/^lf/stpatrick4.gif
  رقص (بزرگ)
  http://smilies.sofrayt.com/sae/dance4.gif
  سلام يا خداحافظ (بزرگ)
  http://smilies.sofrayt.com/fsc/bye.gif
  تايپ كردن ولي مشت خوردن
  http://smilies.sofrayt.com/^/_950/lamer.gif
  سكته زدن
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/swoon1.gif
  سكته زدن بترتيب
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/blink.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/shock.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/swoon1.gif
  ملكه
  http://qsmile.com/qsimages/279.gif
  پشت پا زدن به يك نفر
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed4/16.gif
  زبان را نشان دادن به نشانه اق بودن چيزى
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/shout.gif
  با كلاه پسرانه
  http://forum.persiantools.com/images/smilies2/cap.gif
  سيبيلو
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/buba.gif
  دست از پا درازتر
  http://haha8.runsky.com/forum/images/smilies/wind/wind37.gif
  پفك خوردن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed4/45.gif
  وزنه زدن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/114.gif
  از پشت ديوار بيرون اومدن (هو هو)
  http://kolobok.wrg.ru/smiles/user/snoozer_05.gif
  دو انگشت به نشانه پيروزى
  http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons/57.gif
  كلاه برداشتن به نشانه احترام
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/hi.gif
  بررسي دقيق و موشكافانه
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/clever-man2.gif
  زبون درآوردن
  http://smilies.sofrayt.com/^/a0/angryrazz.gif
  مشت زدن
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/aggressive.gif
  بخوان اينجا رو
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/read.gif
  بالا پايين پريدن دسته جمعي ، ورجه وورجه
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed1/27.gif
  تلفن
  http://kolobok.wrg.ru/smiles/madhouse/telephone.gif
  سرمائي
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/26.gif
  تمام شدن وقت
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed1/37.gif
  بستن تاپيك
  http://smilies.sofrayt.com/aiw/closed-topic.gif
  زنجير شده
  http://qsmile.com/qsimages/108.gif
  سلام يا خداحافظ
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/112.gif
  خوردن تاپيك و بستن تاپيك
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/closed-topic.gif
  سوت زدن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/65.gif
  خنده روي زمين
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/24.gif
  با بيسيم حرف زدن، تلفن زدن
  http://kolobok.wrg.ru/smiles/personal/to_keep_order.gif
  عصبانيت زياد
  http://www.smileygenerator.us/community/html/emoticons/ranting3.gif
  خيلي خنديدن و دست زدن روي زمين
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed1/11.gif
  زبون در آوردن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/12.gif
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/47.gif
  قهقهه زدن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/21.gif
  گوش كشيدن
  http://www.smileygenerator.us/community/html/emoticons/wedgie.gif
  با صندلي زدن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/24.gif
  خنده و شادي زياد با فشفشه!
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed4/19.gif
  تعجب زياد و سفيد شدن (بزرگ)
  http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_2_39.gif
  عرق خشك كردن
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/dance.gif
  رقصيدن موز
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed4/9.gif
  خنديدن هيولا
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/19.gif
  دزد دريايي
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed1/96.gif
  دست دراز كردن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/6.gif
  دو انگشت به نشانه پيروزي
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/67.gif
  انگشت تكان دادن به نشانه اينكه نه انجام نده
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/68.gif
  پيرمرد
  http://persianstorage.persiangig.com/image/smile/lit/62.gif
  چشم سياه شده از مشت
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/black-eye.gif
  تابوت
  http://www.tuningtalk.com/forum/images/smiles/minzdr.gif
  عينكي
  http://asefsoft.com/qsimages/19.gif
  بلا بلا ناقلا
  http://smilies.sofrayt.com/^/f0/shy.gif
  زنبور
  http://smilies.sofrayt.com/^/_950/bee.gif
  بالا پايين پريدن ديوونه وار
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/33.gif
  هيولا زبون در مياره
  http://smilies.sofrayt.com/^/g/hitchhik.gif
  با يك پا رقصيدن
  http://haha8.runsky.com/forum/images/smilies/wind/wind1.gif
  با مشت به تاپيك نويس زدن
  http://smilies.sofrayt.com/^/_950/lamer.gif
  له شده از مشت و لگد
  http://smilies.sofrayt.com/^/k0/bgrfreak.gif
  اُرك با شمشير و زره
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/orc.gif
  روح با داس بزرگ
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/82.gif
  دزد دريايي
  http://www.irforums.org/board/style_emoticons/default/pirate.gif
  خفاش بزرگ
  http://smilies.sofrayt.com/hal/bat.gif
  كله اسكلت
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/59.gif
  ابر شاد و بالا و پايين بپر
  http://smilies.sofrayt.com/1/r/happy.gif
  هان، انگشت زير جانه زدن
  http://asefsoft.com/qsimages/73.gif
  سبزك
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/60.gif
  هيولاي كثيف و حموم نرفته
  http://www.tuningtalk.com/forum/images/smiles/iq.gif
  بالا و پايين پريدن مثل توپ
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/19.gif
  توي كله خود زدن
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/fool.gif
  كاري نكرده كه ، نمي دونم
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/106.gif
  دم دار
  http://smilies.sofrayt.com/^/u/sperm.gif
  كاپ مقام اول
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed2/34.gif
  دست دراز كردن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/yahoo/6.gif
  كله ديناميتي و در حال انفجار از عصبانيت
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed3/18.gif
  اخم كردن
  http://qsmile.com/qsimages/204.gif
  داور مسابقه فوتبال و كارت زرد دادن ، اخطار دادن
  http://qsmile.com/qsimages/259.gif
  كف زدن كه بابا بدو بيا
  http://smilies.sofrayt.com/aiw/clapping.gif
  كتاب خواندن
  http://qsmile.com/qsimages/288.gif
  رقص برره اي
  http://qsmile.com/qsimages/303.gif
  ناراحت بودن و بيني رو كشيدن
  http://qsmile.com/qsimages/256.gif
  هان از تعجب
  http://qsmile.com/qsimages/292.gif
  زبون در آوردن
  http://qsmile.com/qsimages/95.gif
  http://qsmile.com/qsimages/195.gif
  ابرو بالا انداختن از هيبت
  http://qsmile.com/qsimages/191.gif
  ترسيدن در لب ها
  http://qsmile.com/qsimages/249.gif
  تعظيم كردن مستقيم
  http://qsmile.com/qsimages/172.gif
  سلام كردن با دست تكان دادن
  http://www.opera.5gigs.com/smiles/mixed1/94.gif
  اخم كردن
  http://qsmile.com/qsimages/198.gif
  هيس ساكت باش
  http://qsmile.com/qsimages/250.gif
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/secret.gif
  مشت زدن تو صورت
  http://qsmile.com/qsimages/220.gif
  گل دادن به طرف
  http://qsmile.com/qsimages/281.gif
  ورزش كردن و خنديدن
  http://qsmile.com/qsimages/263.gif
  خنده شيطاني
  http://qsmile.com/qsimages/243.gif
  قلب توي دست
  http://qsmile.com/qsimages/277.gif
  جمع شدن
  http://www.thesmilies.com/smilies/party0028.gif
  عصباني بيش از حد
  http://www.postsmile.com/img/emotions/132.gif
  http://www.postsmile.com/img/emotions/155.gif
  دست چپي رو نگاه كن
  http://www.postsmile.com/img/emotions/210.gif
  مشت زدن
  http://www.postsmile.com/img/default/0704.gif
  كتاب خواندن
  http://www.postsmile.com/img/default/0717.gif
  حمام رفتن
  http://www.tuningtalk.com/forum/images/smiles/bath.gif
  موهاي خود را كندن
  http://qsmile.com/qsimages/161.gif
  از خجالت عرق كردن
  http://www.thesmilies.com/smilies/ashamed0006.gif
  دو انگشت شست بالا!
  http://www.thesmilies.com/smilies/happy0158.gif
  اين نوشته رو بخون
  http://qsmile.com/qsimages/112.gif
  كتاب خواندن
  http://qsmile.com/qsimages/118.gif
  گريه و بيني رو ماليدن
  http://qsmile.com/qsimages/257.gif
  وا WOW
  http://forum.rscnet.org/images/smilies/wow.gif
  دختره تو آينه خودشو نگاه مي كنه
  http://qsmile.com/qsimages/280.gif
  مشت خورده
  http://qsmile.com/qsimages/217.gif
  طس پشت كله زدن ، پس گردني زدن
  http://kolobok.wrg.ru/smiles/standart/punish2.gif
  چشم خود رو چرخوندن
  http://qsmile.com/qsimages/210.gif
  با تفنگ خودكشي كردن
  http://qsmile.com/qsimages/223.gif
  كلوب پارتي
  http://www.deephousepage.com/smilies/club.gif
  دندان به نشانه خنده نشان دادن
  http://qsmile.com/qsimages/242.gif
  فنجان چاي يا قهوه
  http://qsmile.com/qsimages/82.gif
  گريه با اشك سبز
  http://www.smileygenerator.us/community/html/emoticons/bawl.gif
  نوشابه خوردن
  http://qsmile.com/qsimages/173.gif
  با هم خيلي دوست بودن
  http://kolobok.wrg.ru/smiles/light_skin/friends.gif
  همه يكجا جمع شدن
  http://www.deephousepage.com/smilies/chase.gif
  اشك تو چشمان جمع شدن
  http://qsmile.com/qsimages/241.gif
  خنده با دهان باز و كپ هاي قرمز
  http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/18.gif
  خاراندن سر
  http://qsmile.com/qsimages/297.gif
  گاو شيري
  http://www.meandthecat.com/uploaded_images/lillamu5-756439.gif
  از پشت در آمدن و ترسيدن
  http://www.aliworld.it/smiles/sm194.gif
  دو تا شاخ داره
  http://kolobok.wrg.ru/smiles/user/Mauridia_02.gif
  روزنامه خوندن
  http://kolobok.wrg.ru/smiles/standart/read.gif
  نميدونم و دستها را بالا بردن
  http://qsmile.com/qsimages/162.gif
  قيچي كردن
  http://qsmile.com/qsimages/160.gif
  خورشيد
  http://www.smileygenerator.us/community/html/emoticons/sun.gif
  مسواك زدن
  http://www.clicksmilies.com/s0105/spezial/Fool/brsh1.gif
  http://qsmile.com/qsimages/90.gif
  ماهي
  http://www.smileygenerator.us/community/html/emoticons/fish2.gif
  با دستگاه بازي، بازي كردن
  http://www.soheilstar.persiangig.com/smile/Arcade.gif
  آرم مسابقات المپيك
  http://smilies.sofrayt.com/sae/olympic games2.gif
  شيطون بلا با نشان دادن دندان
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/spiteful.gif
  دست تو پيشوني زدن
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/sclerosis.gif
  ماتيك زدن
  http://smilies.sofrayt.com/fsc/lipstick.gif
  تاب سواري
  http://smilies.sofrayt.com/fsc/swing2.gif
  گوجه بطرف اون پرت كردن
  http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/tomato.gif
   
 2. IcedAngel

  IcedAngel Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏13 اکتبر 2005
  نوشته ها:
  1,286
  تشکر شده:
  22
  محل سکونت:
  Philadelphia
  ایول دمت گرم دکتر ...
  انقدر گشتم تو این گوگل دنبال اسمایلی خسته شدم ... وقت کردی یه تاپیک تو گفتگوی آزاد بزن باحالاش رو که گیر میاری بزن ما هم کپی کنیم ... ما هم این کار رو میکنیم[​IMG]
   
 3. SoheilStar

  SoheilStar Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏8 آپریل 2005
  نوشته ها:
  2,825
  تشکر شده:
  25
  محل سکونت:
  Karaj
  خوب چرا تو گوگل گشتی تو پی تی دو تا تاپیک داریم که کلی اسمایل توشه از 10000 تا هم بیشترن
   
 4. SoheilStar

  SoheilStar Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏8 آپریل 2005
  نوشته ها:
  2,825
  تشکر شده:
  25
  محل سکونت:
  Karaj
  دکتر خیلی حال داری این همه نوشتی و برای هر کدام توضیح داری بازم ممنون
   
 5. IcedAngel

  IcedAngel Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏13 اکتبر 2005
  نوشته ها:
  1,286
  تشکر شده:
  22
  محل سکونت:
  Philadelphia
  :blink: کجا ؟!؟! لینک میدی ؟؟ :blink:
   
 6. Dr Mahdi Khan

  Dr Mahdi Khan Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏1 نوامبر 2005
  نوشته ها:
  393
  تشکر شده:
  1
  [​IMG]مرسي دوستان!
  اما اينكه چرا توضيح داره، چون من هرچي اسمايل پيدا مي كنم مي ذارم توي يه فايل تكست و براي جستجو براش يه متن توضيحي مي نويسم. الانم اونا رو كپي كردم كاري نكردم. در ضمن گذاشتن همه بصورت عكس مثلاً در يك اچ تي ام ال خيلي حافظه رو مي بره پايين و دير باز ميشه.
   
 7. خرید بیت کوین
 8. SoheilStar

  SoheilStar Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏8 آپریل 2005
  نوشته ها:
  2,825
  تشکر شده:
  25
  محل سکونت:
  Karaj
 9. IcedAngel

  IcedAngel Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏13 اکتبر 2005
  نوشته ها:
  1,286
  تشکر شده:
  22
  محل سکونت:
  Philadelphia
 10. SoheilStar

  SoheilStar Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏8 آپریل 2005
  نوشته ها:
  2,825
  تشکر شده:
  25
  محل سکونت:
  Karaj
  اونایی که منو پرشیانا درست کردیم چی اگه نداری لینکش تو صفحه یکی مونده به آخری لینک اول هستش از اینا
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   
 11. persian-earning

  persian-earning کاربر فعال درآمد اینترنتی کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏31 جولای 2004
  نوشته ها:
  1,073
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  UnderNet
  دقیقا !!!
  نرم افزار گت اسمایل بهترینه!!!!
  اگر خواستی من کلی آپدیت براش دارم
  نزدیک به 15 مگ!!!
   

  فایل های ضمیمه:

  • banner2.gif
   banner2.gif
   اندازه فایل:
   9.3 KB
   نمایش ها:
   12
 12. SoheilStar

  SoheilStar Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏8 آپریل 2005
  نوشته ها:
  2,825
  تشکر شده:
  25
  محل سکونت:
  Karaj
  شما اونایی رو که دیگران نذاشتن تو همون تاپیکی که گفتم بذار تا دیگران هم استفاده کنند . ولی همه 15 مگ نمیخواهد بذاری تیکه تیکش کن تا دانلودش راحت باشد . اگه گذاشتی ممنون میشم.:D
   
 13. پری

  پری کاربر فعال ادبیات کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏5 مارس 2006
  نوشته ها:
  1,591
  تشکر شده:
  20
  محل سکونت:
  اونجایی که نیستی هست
  [​IMG]
   
 14. mynobar

  mynobar Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏27 سپتامبر 2005
  نوشته ها:
  2,556
  تشکر شده:
  2
  ببشترشون از سایت زیر برداشتن :

  http://www.thesmilies.com

  معدنیه واسه خودش ، ( البته اسمایلهای کلاسیک منظورمه ها )

  اسمایلهاب گنده گت اسمایل و چینی منظورم نیست .
   
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانی