منتخب بازارچه

هزینه صلح عمری

topwebb

کاربر تازه وارد
وکیل پایه یک دادگستری
صلح عمری
چیست و هزینه صلح عمری چقدر است؟
صلح عمری در قوانین حقوقی به معنای قرارداد و عقدی است که فرد اموال یا مال خود را به اشخاصی چون همسر و فرزند یا غیره صلح می نماید. اما این انتقال دارای دوشرط است

1- تا هنگامی که فرد مورد نظر در قید حیات است منافعی که از ملک حاصل می شود متعلق به فرد است.

2-با فوت شخصی که اموال را منتقل کرده است، صلح کامل می شود و اموال و املاک متعلق به شخصی می شود که به اموال به نام وی است.

3-سومین شرط، شرطی است که مربوط به فسخ مادام العمر است و می توانید آن را ذکر کنید. شرط فسخ مادام العمر بدان معنی است که می توانید در هر زمانی که خواستید صلح را به صورت یکطرفه و بدون حصور فرد دوم فسخ کنید.

علاوه بر این در فصل عمری تمام منافع حاصل از مال از جمله اجاره و دیگر مزایا به مالک اصلی می رسد و هر زمان که بخواهد می تواند مال را به نام خود برگرداند.

در رابطه با صلح عمری عقودی پیش بینی شده است که شرایط مناسبی را برای طرفین ایجاد کرده است ، یکی از این عقود، عقود صلح است که درادامه به توضیح آن می پردازیم:
یکی از انواع این عقود مصالحه به شرط عمری است که به آن صلح به طریق عمری نیز می گویند. شرط ضمن مصالحه به شرط عمری به دو نوع صلح مغابنه ای و محاباتی تقسیم می شود.

در عقد مصالحه به شرط عمری به طور معمول شخص به دنبال آن است که اموال یا املاک خود را به شخص دومی انتقال دهد و در عوض این انتقال شرط می کند که فرد دوم نیز تعهداتی را نسبت به وی اعمال دارد. در صورتی که شخص دوم که متصالح نام دارد از به جا آوردن تعهدات سرباز زند مصالح که همان شخص انتقال دهنده مال است این امکان برای وی وجود دارد که نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

برای مثال یکی از والدین ملکی که صاحب آن است را به یکی از فرزندان خود منتقل کند و در عوض شرط کند که تا آخر عمر خویش در این ملک ساکن باشد و فرزند وی نیز در تمام این مدت وظیفه نگهداری از وی را بر عهده گیرد.

برای تحقق این امر لازم است تا طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا سند مصالحه به شرط عمری میان آنان منعقد شود که این هزینه صلح عمری را در بردارد و با توجه به شرایط ذکر شده مال یا ملک مورد نظر به فرزند منتقل شود در حالی که منافع ذکر شده همچنان در اختیار والد باشد. در مورد عقد چنین صلحی در صورتی که عقد صلح باقی باشد و والد فوت کند ملک یا مال مورد نظر به صورت قانونی به فرزند منتقل شده و ارثی به دیگر وارثان نخواهد رسید.

در صورتی که فرزند نسبت به انجام تعهدات مورد نظر کوتاهی کند مصالح یا والد می تواند با مراجعه به دفتر محل ثبت سند اقدام به فسخ قرارداد کند و مالک ملک و اموال خود شود.
در صورت بروز مشکلات در خصوص ملک می توانید از وکیل ملک کمک بگیرید.
هزینه صلح عمری چقدر است؟
هزینه صلح عمری قیمت های متفاوتی را در برمی گیرد. هزینه صلح عمری بسته به اموال و املاکی منتقل می شود متفاوت است.

آیا به صلح عمری مالیات تعلق میگیرد ؟
ماده 59 ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.

تبصره 1 ـ در صورتی که در حین تنظیم عقد صلح عمری برای ملک مورد نظر قیمتی تعیین نشده باشد. قیمت ملک های همان ناحیه را برای آن در نظر می گیرند.

تبصره 2 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.

آیا طرف مصالح می تواند مال را به فروش برساند؟
در صلح عمری سند جدیدی تنظیم نمی شود در این حالت از طرف شخص طرف مصالح امکان فروش یا انتقال مال تا زمانی که شخص انتقال دهنده زنده باشد وجود ندارد.

برگشت مال به مصالح بعد از فوت متاصالح امکان پذیر است؟
مال صلح شده به مصالح بازنخواهد گشت به دلیل اینکه صلح قطعی بوده و بعد از فوت مصالح به وراث متصالح منتقل خواهد شد.
 
بالا