يك مقاله اموزش خوب!

shankimout

Registered User
اينم يه مقاله انگيليسي خوب براي كساني كه تو PHP تازه كارند . درسته اينگيليسي هست ولي به قدري ساده و رون توضيح داده كه يارو خوندن نوشتن هم بلد نباشه ميفهمه كه مقاله چي ميگه

http://forum.persiantools.com/attachment.php?attachmentid=881&stc=1
 
بالا