منتخب بازارچه

پارك گفتگو

$aeed

کاربر تازه وارد
حتما اسم اين پارك گفتگو رو شنيدين؟هموني رو ميگم كه دم برج ميلاده.من هر روز واسه تمرين اسكيت برد ميرم تو پيستش.خيلي واقعا داهاتي بازيه!!!!!!!آخه ورداشتن پيست دخترا و پسرا رو جدا كردن.حالا مثلا دخترا ده تا هستن پسرا 30 تا.بيچاره پسرا جا ندارن.اگه اينا رو قاطي كنن كه بهتره.مثلا جمعيت كمتر ميشه.حالا اين هيچي.يه كلمه با يه دختر حرف بزني ميبرنت هراست.(شايدم حراست.من چه ميدونم ديكتش چه جوريه)اگه طرف پيست دخترا رو نگاه بكني كه دوباره ميبرنت هراست.خيلي ايران ضايع شده. :blink: :blink: :blink: :hmm: :ph34r:
 

iranvig

کاربر تازه وارد
بد كاري ميكنن ميبرنت حراست (يا هراست) ارشادت بكنن
 

Gt_Max

Registered User
به نقل از $aeed :
اسكيت نه!!اسكيت برد.
بابا اسكيت برد باز...
حالا فرقش چيه به اين احسان گير ميدي... :lol:بچه ها حيف كه يه مشكلي براي من بوجود اومده كه نمي تونم چند روزي پست بزنم...
روي دست راستم يه شكاف عميق خرده و تاندن دست راستم و يكي از رگايي كه خون رو بين 5 تا از انگشت ها پخش مي كنه پاره شده يه چند روزي در خدمتتون نيستم...

به مناسبت اين حادثه درد ناك ( از دردش كه نگو... :( ) يه دقيقه سكوت ! :cool:

PS : زياد نگران نباشيد دكتر گفته تا 96 ساعت نبايد فقط حركت داشته باشه بعدش آروم آروم در خدمتتونيم...

( شايان كجايي كه داداشتو كشتن ... :lol: )
 

black_jack_of_black_city

Registered User
جي تي؟ جدي ميگي؟
 

faridbahal

Registered User
روي دست راستم يه شكاف عميق خرده و تاندن دست راستم و يكي از رگايي كه خون رو بين 5 تا از انگشت ها پخش مي كنه پاره شده يه چند روزي در خدمتتون نيستم...
اقا بكش بكش راه انداختي كه! چي شده اينجوري شدي؟
خيلي ايران ضايع شده
اگه شما فقط به اين موضوع بسيار ساده واسلامي بگي ضايع كه اوضاع خيلي وخيمه!
هراست.(شايدم حراست
سعيد جان هر چيزي كه مربوط بشه به بگير بگيرو اسلام تمام كلماتش عربيه پس نتيجه اينكه حراست درسته
مثلا شما پليس رو نگاه كن از وقتي شده نيروي انتظامي خفن تر گير ميده!
 

شايان

مدیران قدیمی
نننننهههههههههههههههههههههههههههههه :eek:

جي تييييييييييييي ! اين كار رو نكن !!! كجائي من همين الان خودمو ميرسونم ! :((

جون جي تي جدي ميگي اين قضيه رو ؟! :( چي شده ؟! :blink:
 

Gt_Max

Registered User
به نقل از شايان :
نننننهههههههههههههههههههههههههههههه :eek:

جي تييييييييييييي ! اين كار رو نكن !!! كجائي من همين الان خودمو ميرسونم ! :((

جون جي تي جدي ميگي اين قضيه رو ؟! :( چي شده ؟! :blink:
آره همين ديگه... :lol:
 
بالا