• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

tahghighstan

کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت
4 جولای 2013
نوشته‌ها
58
لایک‌ها
6
پروژه های آماری باید شامل مباحث زیر جهت ارائه به دبیر باشد

جدول فراوانی،نمودار دایره ای،نمودار میله ای،نمودارمستطیلی،نمودار چندبر،نمودارساقه و برگ،نمودار جعبه ای، مد، میانه، میانگین، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات

پرسشنامه ها و داده های زیر به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار میگیرید.

برای دریافت بروی عناوین زیر کلیک کنید و در قسمت نظرات ایمیل و عنوان موضوع خود را قید نمایید با تشکر از شما


پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار سوم دبیرستان

پروژه آمار آلودگي هواي تهران

پروژه آمار ارتباط دانش آموزان با جنس مخالف 11سوال 18 صفحه

پروژه آمار در مورد شب يلدا 8سوال 15 صفحه

پروژه آمار در مورد شوخي و شوخي كردن 10سوال 16 صفحه

پروژه آمار در مورد كتاب و كتابخواني 5سوال 10 صفحه

پروژه آمار بانکداری الکترونیک 10سوال 18 صفحه

پروژه آمار تاثير مطالعه غيردرسي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 19سوال 32 صفحه

پروژه آمار تاثير موسيقي بر دانش آموزان 15سوال 25 صفحه

پروژه آمار اثرات روشهاي ترغيب دانش آموزان به مطالعه و تحقيق 11سوال 18 صفحه

پروژه آمار چگونگي رفتار دانش آموزان در خانواده و مدرسه و جامعه 18سوال 30 صفحه

پرسشنامه ها و داده های زیر به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار میگیرید.

برای دریافت بروی عناوین زیر کلیک کنید و در قسمت نظرات ایمیل و عنوان موضوع خود را قید نمایید با تشکر از شما


پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار سوم دبیرستان


پروژه آمار چهارشنبه سوري 5سوال 10 صفحه

پروژه آمار خانه تكاني 7سوال 12 صفحه

پروژه آمار خريد نوروزي از مراکز و نمایشگاه های عرضه کالاهای نوروزی 6سوال 12 صفحه

پروژه آمار صرفه جويي در مصرف آب 8سوال 15 صفحه

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به نماز خواندن 15سوال 25 صفحه

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به ورزش 12سوال 20 صفحه

پروژه آمار عوامل موثر بر افزايش يادگيري دانش آموزان 16سوال 25 صفحه

پروژه آمار عوامل موثر بر محبوبيت معلم در بين دانش آموزان 20سوال 32 صفحه

پروژه آمار عوامل موثر در مطالعه غيردرسي دانش آموزان 12سوال 20 صفحهپرسشنامه ها و داده های زیر به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار میگیرید.

برای دریافت بروی عناوین زیر کلیک کنید و در قسمت نظرات ایمیل و عنوان موضوع خود را قید نمایید با تشکر از شما


پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار سوم دبیرستانپروژه آمار مد و مدگرايي در دانش آموزان دختر 15سوال 25 صفحه

پروژه آمار ميزان استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و اينترنت و تاثيرات آن 20سوال 32 صفحه

پروژه آمار ميزان ترس و استرس از امتحان 15سوال 25 صفحه

پروژه آمار ميزان تماشاي تلويزيون توسط دانش آموزان 15سوال 25 صفحه ن

پروژه آمار ميزان و نوع استفاده دانش آموزان از تلفن همراه 12سوال 20 صفحه

پروژه آمار نان 10سوال 16 صفحه

پروژه آمار نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان 9 سوال 15 صفحه

پروژه آمار نظر دانش آموزان در مورد خانواده خود - 15سوال 25 صفحه

پروژه آمار نظر دانش آموزان در مورد دوستان خود - 15سوال 25 صفحه

پروژه آمار نگرش افراد نسبت به سالمندان 20سوال 32 صفحه

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به 5 رشته ورزشي 5سوال - تمامي مباحث آماري 10 صفحه


پرسشنامه ها و داده های زیر به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار میگیرید.

برای دریافت بروی عناوین زیر کلیک کنید و در قسمت نظرات ایمیل و عنوان موضوع خود را قید نمایید با تشکر از شما


پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار سوم دبیرستان****پروژه هاي آماري جديد بدون پرسشنامه****

پروژه آمار ازدواج ثبت شده كل كشور از سال 1339 تا سال 1380 42داده 15 صفحه

پروژه آمار برق مصرفي 100 خانواده 100داده 15 صفحه

پروژه آمار جمعيت شهرهاي استان تهران سال 1391 37داده 15 صفحه

پروژه آمار دماي هواي تهران در 3ماه تابستان 1391 93داده 15 صفحه

پروژه آمار طول زندگي و طلاق در سال 1390 23داده 15 صفحه

پروژه آمار قد دانش آموزان 50 داده 15 صفحه

پروژه آمار مرگ و مير ناشي از برق گرفتگي30استان كشور درسال 1390 30داده 15 صفحه

پروژه آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات در سفرهاي نوروزي 1391 31داده 15 صفحه

پروژه آمار ميزان ريشتر 57 زمين لرزه در ايران و جهان 57 داده 15 صفحه

پروژه آمار نمرات رياضي 50 دانش آموز 50داده 15 صفحه

پروژه آمار ميزان تورم ساليانه پس از انقلاب (از سال 1357 تا 1388) 32سال 15 صفحه

پروژه آمار ميزان بيكاري سال 1391 استان هاي كشور 31 استان 15 صفحهپرسشنامه ها و داده های زیر به رایگان در اختیار دانش آموزان قرار میگیرید.

برای دریافت بروی عناوین زیر کلیک کنید و در قسمت نظرات ایمیل و عنوان موضوع خود را قید نمایید با تشکر از شما


پروژه آمار پروژه آمار دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار سوم دبیرستان
 
بالا