پروژه متلب

arminnj

کاربر تازه وارد
کسی می تونه پروژه زیر روتو متلب بنویسه؟با استفاده از روش بهینه سازی پیمایش متغیر برنامه ای بنویسید که قادر است حداقل هر تابع ریاضی چند متغیره را تعیین نماید.فرض می کنیم تابع صریح باشد
 
بالا