پروژه مسنجر

phoenix1368

Registered User
یک مسنجر مانند مسنجر ریدکال به ادرس سایت raidcall.com
با تمامی امکانات سایت که خیلی ساده هستند البته نیاز به فروم نیست و فقط خود مسنجر مورد نظر هست
با کنترل پنل مدیریت کامل
منتظر پپیشنهادات شما دوستان هستیم
این مسنجر به زبان c & c++ نوشته شده

کسانی که توانایی دارند قیمت و سابقه خودشون را بگویند در تاپیک باشه که بهتر
 
بالا