سایت ساز وبزیکسب درآمد

چطوري شماره سريال سخت افزارها يا هر چيزي كه مختص هر كامپيوتر باشه رو بخونم

شروع موضوع توسط Mammad Khafan ‏21 سپتامبر 2004 در انجمن منابع آموزشی

 1. Mammad Khafan

  Mammad Khafan کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏9 ژوئن 2004
  نوشته ها:
  5
  تشکر شده:
  0
  مي خواستم بدونم چطوري ميشه يه مشخصه اي كه براي هر كامپيوتر منحصر به فرد باشه رو از طريق C بخونم
   
 2. بازدیدیار - افزایش بازدید سایت و سیگنال های برندخرید بک لینک
 3. cracki

  cracki Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏23 مارس 2004
  نوشته ها:
  672
  تشکر شده:
  23
  مل كه توي ويژوال بيسيك براي هارد از اين استفاد ه مي كنيم:
  کد:
  Public Declare Function GetVolumeInformation& Lib "kernel32" _
    Alias "GetVolumeInformationA" (ByVal lpRootPathName _
    As String, ByVal pVolumeNameBuffer As String, ByVal _
    nVolumeNameSize As Long, lpVolumeSerialNumber As Long, _
    lpMaximumComponentLength As Long, lpFileSystemFlags As _
    Long, ByVal lpFileSystemNameBuffer As String, ByVal _
    nFileSystemNameSize As Long)
  
   
 4. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Iran
  اين كه مختص سخت افزار نيست! با هر فرمت عوض ميشه. ميتوني از دستور CPUID استفاده کنی. این دستور شماره سی پی یو رو تو eax و ebx و ecx میذاره. من دلفیشو زیاد استفاده میکنم. اگه دلفی بکارت میاد بنویسمش؟
   
 5. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Iran
  اینم کد سی پدرم در اومد تا نوشتمش!! با ویژوال سی میشه کامپایلش کرد اما بگم این رو سی پی یو های خیلی قدیمی کار نمیکنه البته یه قسمتشم نتونستم بنویسم!Manufactorer رو هم میشه گرفت اما با سی نتونستم.

  کد:
  #include <stdio.h>
  
  //Written By : F0ruD
  //No waranty at all!!!
  
  struct cpuid_struct
  {
    unsigned long id0;
    unsigned long id1;
    unsigned long id2;
    unsigned long id3;
  };
  
  inline cpuid_struct getCPUID(unsigned long func_idx)
  {
    cpuid_struct id;
    __asm{ 
      mov eax, func_idx
      cpuid
      mov id.id0, eax
      mov id.id1, ebx
      mov id.id2, ecx
      mov id.id3, edx
    }
    return id;
  }
  
  void main()
  {
    for(int j=0; j<2; j++)
    {
      for(int i=0; i<4; i++)
      {
        unsigned long k=i+(j?0x80000000:0);
        cpuid_struct id=getCPUID(k);
        printf("your CPU id is: [0x%xH]%x-%x-%x-%x\n", k, id.id0, id.id1, id.id2, id.id3);
      }
    }
  }
   

  فایل های ضمیمه:

  • CPUID.zip
   اندازه فایل:
   454 بایت
   نمایش ها:
   181
 6. cracki

  cracki Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏23 مارس 2004
  نوشته ها:
  672
  تشکر شده:
  23
  خب براي ويژوال چي ؟
  چي ساراع داري كه وابسته به فرمت نباشه ؟
  مثلا CPU ؟!؟!
   
 7. Mammad Khafan

  Mammad Khafan کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏9 ژوئن 2004
  نوشته ها:
  5
  تشکر شده:
  0
  قربون مرامت همون دلفي رو واسمون بفرست كارمون رو راه ميندازه.
  راستی این دستور سی که فرستادی هشت تا سی پی یو آی دی می ده کدومش از همه مهمتره.
   
 8. cracki

  cracki Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏23 مارس 2004
  نوشته ها:
  672
  تشکر شده:
  23
  جواب منم بده
  يه دستور بگو كه به فورمت بستگي نداشته باشه و مستقل به هارد باشه
  من منتظرم
   
 9. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Iran
  1- اون هشت تا شماره همش درسته . تو سایت Amd خوندم همش مهمه. (اونا که صفره بیخیال شو)
  2- [دا خیرتون بده این تابع که تو ویژوالم قابل استفادست!!!
  3- هاردم به چشم کرکی جان ببخشید دیر شد
  کد:
  unit Unit2;
  {
  	Author : F0ruD
  }
  interface
  uses
   Windows,SysUtils;
  type
   TSerialNumber = String;
   THDDResult = record
    HDDSerial : TSerialNumber;
    HDDRevision : TSerialNumber;
    HDDModel : TSerialNumber;
    end;
  
  function GetIdeSerialNumber : THDDResult; 
  implementation
  // Get first IDE harddisk serial number
  
  function GetIdeSerialNumber : THDDResult;
  const IDENTIFY_BUFFER_SIZE = 512;
  type
   TIDERegs = packed record
   bFeaturesReg   : BYTE; // Used for specifying SMART "commands".
   bSectorCountReg : BYTE; // IDE sector count register
   bSectorNumberReg : BYTE; // IDE sector number register
   bCylLowReg    : BYTE; // IDE low order cylinder value
   bCylHighReg   : BYTE; // IDE high order cylinder value
   bDriveHeadReg  : BYTE; // IDE drive/head register
   bCommandReg   : BYTE; // Actual IDE command.
   bReserved    : BYTE; // reserved for future use. Must be zero.
   end;
   TSendCmdInParams = packed record
   // Buffer size in bytes
   cBufferSize : DWORD;
   // Structure with drive register values.
   irDriveRegs : TIDERegs;
   // Physical drive number to send command to (0,1,2,3).
   bDriveNumber : BYTE;
   bReserved  : array[0..2] of Byte;
   dwReserved  : array[0..3] of DWORD;
   bBuffer   : array[0..0] of Byte; // Input buffer.
   end;
   TIdSector = packed record
   wGenConfig         : Word;
   wNumCyls          : Word;
   wReserved         : Word;
   wNumHeads         : Word;
   wBytesPerTrack       : Word;
   wBytesPerSector      : Word;
   wSectorsPerTrack      : Word;
   wVendorUnique       : array[0..2] of Word;
   sSerialNumber       : array[0..19] of CHAR;
   wBufferType        : Word;
   wBufferSize        : Word;
   wECCSize          : Word;
   sFirmwareRev        : array[0..7] of Char;
   sModelNumber        : array[0..39] of Char;
   wMoreVendorUnique     : Word;
   wDoubleWordIO       : Word;
   wCapabilities       : Word;
   wReserved1         : Word;
   wPIOTiming         : Word;
   wDMATiming         : Word;
   wBS            : Word;
   wNumCurrentCyls      : Word;
   wNumCurrentHeads      : Word;
   wNumCurrentSectorsPerTrack : Word;
   ulCurrentSectorCapacity  : DWORD;
   wMultSectorStuff      : Word;
   ulTotalAddressableSectors : DWORD;
   wSingleWordDMA       : Word;
   wMultiWordDMA       : Word;
   bReserved         : array[0..127] of BYTE;
   end;
   PIdSector = ^TIdSector;
   TDriverStatus = packed record
   // Error code from driver, or 0 if no error.
   bDriverError : Byte;
   // Contents of IDE Error register.
   // Only valid when bDriverError is SMART_IDE_ERROR.
   bIDEStatus  : Byte;
   bReserved  : Array[0..1] of Byte;
   dwReserved  : Array[0..1] of DWORD;
   end;
   TSendCmdOutParams = packed record
   // Size of bBuffer in bytes
   cBufferSize : DWORD;
   // Driver status structure.
   DriverStatus : TDriverStatus;
   // Buffer of arbitrary length in which to store the data read from the drive.
   bBuffer   : Array[0..0] of BYTE;
   end;
  
  var hDevice : THandle;
   cbBytesReturned : DWORD;
  // ptr : PChar;
   SCIP : TSendCmdInParams;
   aIdOutCmd : array [0..(SizeOf(TSendCmdOutParams)+IDENTIFY_BUFFER_SIZE-1)-1]of Byte;
   IdOutCmd : TSendCmdOutParams absolute aIdOutCmd;
  
   procedure ChangeByteOrder( var Data; Size : Integer );
   var ptr : PChar;
    i : Integer;
    c : Char;
   begin
   ptr := @Data;
   for i := 0 to (Size shr 1)-1 do
   begin
    c := ptr^;
    ptr^ := (ptr+1)^;
    (ptr+1)^ := c;
    Inc(ptr,2);
   end;
   end;
  var
   Tmp : TIdSector;
   Res : array [0..40] of Char;
  begin
  // Result := ''; // return empty string on error
  
   if SysUtils.Win32Platform=VER_PLATFORM_WIN32_NT then // WinNT, Win2000
   begin
    // warning! change name for other drives:
    // ex.: second drive '\\.\PhysicalDrive1\'
    hDevice := CreateFile( '\\.\PhysicalDrive0', GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,
    FILE_SHARE_READ or FILE_SHARE_WRITE, nil, OPEN_EXISTING, 0, 0 );
   end
   else // Version Windows 95 OSR2, Windows 98
   hDevice := CreateFile( '\\.\SMARTVSD', 0, 0, nil, CREATE_NEW, 0, 0 );
   if hDevice=INVALID_HANDLE_VALUE then Exit;
   try
   FillChar(SCIP,SizeOf(TSendCmdInParams)-1,#0);
   FillChar(aIdOutCmd,SizeOf(aIdOutCmd),#0);
   cbBytesReturned := 0;
   // Set up data structures for IDENTIFY command.
   with SCIP do
   begin
    cBufferSize := IDENTIFY_BUFFER_SIZE;
  //  bDriveNumber := 0;
    with irDriveRegs do
    begin
    bSectorCountReg := 1;
    bSectorNumberReg := 1;
  //  if Win32Platform=VER_PLATFORM_WIN32_NT then bDriveHeadReg := $A0
  //  else bDriveHeadReg := $A0 or ((bDriveNum and 1) shl 4);
    bDriveHeadReg  := $A0;
    bCommandReg   := $EC;
    end;
   end;
  
  
   if not DeviceIoControl( hDevice,$0007c088, @SCIP,SizeOf(TSendCmdInParams)-1,
    @aIdOutCmd, SizeOf(aIdOutCmd), cbBytesReturned, nil ) then Exit;
   finally
   CloseHandle(hDevice);
   end;
   Tmp:=PIdSector(@IdOutCmd.bBuffer)^;
   with Tmp do
   begin
   ChangeByteOrder( sSerialNumber, SizeOf(sSerialNumber) );
   ChangeByteOrder( sFirmwareRev ,SizeOf(sFirmwareRev) );
   ChangeByteOrder( sModelNumber , SizeOf(sModelNumber) );
  // (PChar(@sSerialNumber)+SizeOf(sSerialNumber))^ := #0;
  // (PChar(@sFirmwareRev)+SizeOf(sFirmwareRev))^:=#0;
  // (PChar(@sModelNumber)+ SizeOf(sModelNumber))^:=#0;
  
   FillChar(Res,sizeof(Res),0);
   StrLCopy(Res,PChar(@sSerialNumber),SizeOf(sSerialNumber));
   Result.HDDSerial:=Trim(Res);
   FillChar(Res,sizeof(Res),0);
   StrLCopy(Res,PChar(@sFirmwareRev),SizeOf(sFirmwareRev));
   Result.HDDRevision:=Trim(Res);
   FillChar(Res,sizeof(Res),0);
   StrLCopy(Res,PChar(@sModelNumber),SizeOf(sModelNumber)); 
   Result.HDDModel:=Trim(Res);
  // Result := PChar(@sSerialNumber);
   end;
  end;
  
  end.
   
  ولی نون ما رو آجر نکنید من ار اینا واسه قفل گذاشتن رو کارایی که تحویل میدم استفاده میکنم :D ;)

  اما اینم CPU واسه دلفی :

  کد:
  unit fMain;
  
  interface
  
  uses
   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
   Dialogs, StdCtrls, AppEvnts;
  
  type
   TForm1 = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
      procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure CustomHint1ShowHint(var HintStr: String;
     var CanShow: Boolean; var HintInfo: THintInfo);
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  
  {$R *.dfm}
  const
     ID_BIT   =   $200000;        // EFLAGS ID bit
  type
     TCPUID   = array[1..4] of Longint;
     TVendor   = array [0..11] of char;
  
  function IsCPUID_Available : Boolean;
  asm
   MOV Result,False    {Set initial result to false}
   PUSHFD         {direct access to flags no possible, only via stack}
   POP   EAX      {flags to EAX}
   MOV   EDX,EAX    {save current flags}
   XOR   EAX,ID_BIT   {not ID bit}
   PUSH  EAX      {onto stack}
   POPFD         {from stack to flags, with not ID bit}
   PUSHFD         {back to stack}
   POP   EAX      {get back to EAX}
   XOR   EAX,EDX    {check if ID bit affected}
   JZ   @exit     {no, CPUID not availavle}
   MOV   Result,True  {Result=True}
  @exit:
  end;
  
  function GetCPUID(Index : Integer) : TCPUID;
  asm
   PUSH  EBX     {Save affected register}
   PUSH  EDI
   MOV   EDI,Result {Move result to EDI}
   MOV   EAX,Index
   DW   $A20F    {CPUID Command we can use CPUID}
  
   STOSD        {CPUID[1]}
   MOV   EAX,EBX
   STOSD        {CPUID[2]}
   MOV   EAX,ECX
   STOSD        {CPUID[3]}
   MOV   EAX,EDX
   STOSD        {CPUID[4]}
   POP   EDI     {Restore registers}
   POP   EBX
  end;
  
  function GetCPUVendor : TVendor;
  asm
   PUSH  EBX     {Save affected register}
   PUSH  EDI
   MOV   EDI,Result  {@Result (TVendor)}
   MOV   EAX,0
   DW   $A20F    {CPUID Command}
  
   MOV   EAX,EBX
   XCHG  EBX,ECX   {save ECX result}
   MOV   ECX,4
  @1:
   STOSB
   SHR   EAX,8
   LOOP  @1
   MOV   EAX,EDX
   MOV   ECX,4
  @2:
   STOSB
   SHR   EAX,8
   LOOP  @2
   MOV   EAX,EBX
   MOV   ECX,4
  @3:
   STOSB
   SHR   EAX,8
   LOOP  @3
   POP   EDI     {Restore registers}
   POP   EBX
  end;
  
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  var
   S : TCPUID;
   I : Cardinal;
  begin
   Memo1.Clear;
   if IsCPUID_Available then begin
    for I:=0 to 3 do begin
     S:=GetCPUID(I);
     Memo1.Lines.Add(Format('%x-%x-%x-%x',[S[1],S[2],S[3],S[4]]));
    end;
    for I:=$80000000 to $80000003 do begin
     S:=GetCPUID(I);
     Memo1.Lines.Add(Format('%x-%x-%x-%x',[S[1],S[2],S[3],S[4]]));
    end;  
    Memo1.Lines.Add(GetCPUVendor)
   end
   else
    Memo1.Lines.Add('CPUID Not available')
  
  end;
  بازم میگم : اینا کار منه و ممکنه درست کار نکنه!! با مسئولیت خودتون استفاده کنید! تابع CPU تو CPU اینتل قدیمی (وان و قدیمی تر ) جواب نمیده.
   
 10. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Iran
  حالا شما بگيد چي تو چنته داريد. براي گرفتن شماره كارت شبكه (در صورت وجود ) راهي ميشنايسيد؟
   
 11. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Iran
  مثل اينكه ديگه جوابي نيست اينو به بخش مقالات منتقل ميكنم.
   
 12. Flash_MX

  Flash_MX Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏22 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  54
  تشکر شده:
  2
  سلام به دوستان
  چطور ميشه با VB يك سريال منحصر به فرد براي يك سيستم بدست آورد .
  دقيق تر بخوام توضيح بدم درست مثل برنامه CDهاي آموزشي كه وقتي بالا مياد يك كدي رو اختصاص ميده بايد اون رو به شركت اعلام كرد تا كليد مربوط به اون رو در اختيارتون قرار بدن .

  پيشاپيش از كمكتون ممنونم.
   
 13. mostafa_gm

  mostafa_gm Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏4 آپریل 2005
  نوشته ها:
  1,858
  تشکر شده:
  436
  محل سکونت:
  My House
  ميشه اطلاعات ويندوز، مقدار رم، سرعت CPU ، حافظه كارت گرافيكي و يه همچين اطلاعاتي رو به رقم تبديل كرد و يه شماره سريال منحصر به فرد براي هر سيستم بدست آورد.
   
 14. Piter1356

  Piter1356 کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏11 اکتبر 2004
  نوشته ها:
  395
  تشکر شده:
  0
  محل سکونت:
  tehran
  همه این پارامترها تغییر میکنه و صلاحیت این کار رو ندارند .
  باید کدی داشته باشیم که مثلا سریال CPU یا مادر برد رو بخونه .

  حتی سریال هارد هم به درد نمیخوره .
  من پی گیرش بودم ولی با مشکلات زیادی روبرو شدم .
   
 15. Flash_MX

  Flash_MX Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏22 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  54
  تشکر شده:
  2
  من هم با شماره سريال مادربرد از همه موافق ترم ولي چطور ميشه اون رو بدست آورد ؟؟؟؟!!!!!!!
   
 16. mostafa_gm

  mostafa_gm Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏4 آپریل 2005
  نوشته ها:
  1,858
  تشکر شده:
  436
  محل سکونت:
  My House
  به نظر من هم سریال mainboard انتخاب خوبیه. شماره سریال هارد هم بد نیست.
  برای گرفتن این شماره سریالها میتونید از این کدها استفاده کنید:
  کد:
  Private Declare Function GetVolumeInformation Lib "kernel32.dll" Alias "GetVolumeInformationA" (ByVal lpRootPathName As String, ByVal lpVolumeNameBuffer As String, ByVal nVolumeNameSize As Integer, lpVolumeSerialNumber As Long, lpMaximumComponentLength As Long, lpFileSystemFlags As Long, ByVal lpFileSystemNameBuffer As String, ByVal nFileSystemNameSize As Long) As Long
  
  Private Sub Command1_Click()
  Dim objs
  Dim obj
  Dim WMI
  
  Set WMI = GetObject("WinMgmts:")
  Set objs = WMI.InstancesOf("Win32_BaseBoard")
  For Each obj In objs
   Label2.Caption = "MotherBoard Num: " & obj.SerialNumber
  Next
   Label1.Caption = "HDD Serial Num: " & GetSerialNumber("C:\")
   
  End Sub
  
  Function GetSerialNumber(strDrive As String) As Long
  
   Dim SerialNum As Long
   Dim Res As Long
   Dim Temp1 As String
   Dim Temp2 As String
  
   Temp1 = String$(255, Chr$(0))
   Temp2 = String$(255, Chr$(0))
   Res = GetVolumeInformation(strDrive, Temp1, Len(Temp1), SerialNum, 0, 0, Temp2, Len(Temp2))
  
   GetSerialNumber = SerialNum
   
  End Function
   
 17. littlerabbit

  littlerabbit مدیر بازنشسته کاربر فعال

  تاریخ عضویت:
  ‏13 جولای 2003
  نوشته ها:
  667
  تشکر شده:
  5
  محل سکونت:
  Iran
  شما اصلا سزی به بخش مقالات زدید؟؟؟ اونجا نوشتم. برای گرفتن شماره CPU نیاز به اسمبلی هست. اما وی بی نمیتونه میتونید با دلفی به صورت دی ال ال بنویسید و تو وی بی فراخوانی کنید
   
 18. Niloufar

  Niloufar کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏26 فوریه 2005
  نوشته ها:
  102
  تشکر شده:
  0
  سلام
  آقا فرود، اگه شما مي تونيد، اين بخش را جلو ببريد. كمك مفيديه و فكر مي كنم به درد همه بخوره. البته فكر ميكنم خيلي ها يه سري ايده داشته باشند ولي معمولا هيچكدام در همه جا جواب بده نيست. اگه بتونيم با كمك همه، يه چيز خوب در بياريم خيلي خوبه. (چي گفتم: اگه يه چيز خوب ... خيلي خوبه :) )
   
 19. mostafa_gm

  mostafa_gm Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏4 آپریل 2005
  نوشته ها:
  1,858
  تشکر شده:
  436
  محل سکونت:
  My House
  ما هم درباره سريال CPU حرفي نزديم. در ضمن وقتي ميشه سريال مادربرد رو با دو تا خط VB درآورد چه نيازي به نوشتن اسمبلي يا يه DLL ديگه براي گرفتن سریال CPU هست؟
   
 20. Niloufar

  Niloufar کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏26 فوریه 2005
  نوشته ها:
  102
  تشکر شده:
  0
  سلام
  آقا مصطفي (يا به قول فرود: آقاي آرنولد)، ما كه كد شما را نوشتيم و اجرا كرديم ولي هيچ چي به عنوان سريال مادربورد برنگردوند (البته باور كنيد كه كامپيوترم مادربورد داره :) )
  در مورد CPU يا هر چيز ديگه هم بالاخره بودنش بهتر از نبودنشه و اگه بشه آدم چند تا سريال رو بگيره بهتر از اينه كه يه سريال رو بگيره (از لحاظ امنيتي بهتره)، تازه اگه آدم مطمئن باشه كه اونايي كه داره رو همه سيستم ها جواب ميده (نه مثل اين كد كه همين الان رو مادربورد من كه جواب نداد، بقيه رو نميدونم)
  در مورد شماره هارد هم بايد اونا افراد مختلف، روي هاردهاي مختلف آزمايش كنند و نتيجه رو اينجا بذارند تا ببينيم چقدر ميشه بهش اعتماد كرد (خصوصا روي هارد ساتا و همينطور خصوصا اگه هارد رو در حالت هاي مختلف Master و Slave و Primary و ... تست كنيم. ضمن اينكه اگه پارتيشن بندي تغيير كنه هم بايد جواب بده). اگه دوستان نتيجه هايشونو اينجا بذارند ممنون ميشم.
  آقا فرود هم اگه بتونند در مورد CPU يا هر سخت افزار به درد بخور ديگه اي كمك كنند (البته اگه رو همه حتي AMD يا روي NoteBook هم جواب بده) ممنون ميشم. (البته نگي كه بخش مقالات را نخوندي، خوندم ولي اولا هر چي داشتي واسه سي يا دلفي بود و ثانيا معلوم نكرده بودي كه حيطه كاركردن آن چقدر است (البته غير از اينكه گفته بودي CPU براي قديمي ها كار نميكنه).
  ساير دوستان هم اگه ايده اي دارند بگن تا ببينيم به كجا ميرسيم.
  خلاصه اگه هر كي هر چي داره اينجا بريزه تا همه دوستان (كه مطمئنا هر كي يه نوع سخت افزار داره) اونا رو تست كنند و جواب بدند تا بتونيم يه چيز خوب و همه جا كار كن گير بياريم. (فكر كنم به درد همه بخوره)
  ممنون
   
 21. mostafa_gm

  mostafa_gm Registered User

  تاریخ عضویت:
  ‏4 آپریل 2005
  نوشته ها:
  1,858
  تشکر شده:
  436
  محل سکونت:
  My House
  چون اينجا به مباحث VB مربوط میشه من هم کد VB نوشتم اگه هم مجبور به گرفتن سریال CPU بشم این کار رو با دلفی نمیکنم چون اصلا نمیدونم چی هست.
  ترجیح میدم از ++VC و كد اسمبلي استفاده كنم چون شخصا اسمبلي رو به همه زبونها ترجیح میدم(واقعا زبان جالبیه) ولی خوب بدون UI کاری نمیشه باهاش کرد الا گرفتن همون شماره سریال CPU.
   
عسل طبیعی و گرده گل ایرانیخرید و فروش اتوماتیک ارزهای الکترونیکی