چهار مركز زلزله در ايران فعال خواهد شد

mehrdad1355

Registered User
فارس: براساس پيش بينى هاى انجام شده از سوى وزارت فوريت هاى روسيه و همچنين «شو» زلزله شناس چينى، چهار مركز زلزله طى يك هفته آينده در كشور فعال خواهد شد.وزارت فوريت هاى روسيه پيش بينى كرد: طى يك هفته آينده چهار مركز زلزله در كشور فعال خواهد شد كه قدرت هر يك از اين چهار مركز در ايجاد زلزله حداكثر ۵/۳ ريشتر خواهد بود. بر همين اساس يزد، قزوين، شيروان و نقطه مرزى خاك ايران، عراق و تركيه از مراكز اعلام شده توسط اين وزارتخانه است. وزارت فوريت هاى روسيه در آخرين پيش بينى وقوع زلزله در آسيا و اروپا ۴۲ مركز وقوع زلزله را پيش بينى نموده كه برخى از آنها از جمله در ژاپن و شرق روسيه توانايى ايجاد زمين لرزه هايى به قدرت بيش از ۶ ريشتر را دارد. همچنين«شو» زلزله شناس چينى الاصل آمريكايى در آخرين پيش بينى هاى خود به سه مركز وقوع زلزله در ايران اشاره كرده و آورده است: نقطه اى در شمال غربى ايران در مرز تركيه و نقطه اى در مركز ايران هر يك با توان ايجاد زلزله اى به قدرت بيش از ۵/۴ ريشتر و نقطه اى در جنوب غربى درياى خزر با توانايى توليد زلزله اى به قدرت بيش از ۴ ريشتر مى تواند طى چند روز آينده فعال شود.
 

mehrdad1355

Registered User
خوب تو تهرون هم 180 ساله نیومده!!
کرمون و اون شیفت شب که ماهی یه بار دارن چی؟؟؟
 
بالا