آژانس هواپیمایی
tanki

چه جوری میشه...

شروع موضوع توسط amirasef ‏10 مارس 2003 در انجمن HTML

 1. amirasef

  amirasef کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏18 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  3
  تشکر شده:
  0
  سلام بر همه دوستان آقا اگه یه سری به سایت <a href='http://www.filmbug.com' target='_blank'>http://www.filmbug.com</a> بزنین یه i frame خیلی خوشگل می بینید کی می تونه یه همچین سورسی به من بده چون من خودمو جر واجر کردم ولی نتونستم سورسشو مثل آدمیزاد بردارم.
   
 2. آموزش لینک سازی 2018
 3. foadamini

  foadamini کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏5 ژانویه 2003
  نوشته ها:
  91
  تشکر شده:
  3
  امير خان سلام
  اينو امتحان كن ببين چه چوريه ،،، البته از سورس همون آدرس ورداشتم . امتحانش كن ... بعد جواب بده ... اگه نشد يه راه ديگه برات مي گم

  [code:1]&#60;td width=22&#62;&#60;a href=&#34;#&#34; onmouseover=&#34;copyspeed=-3; window.status=''; return true;&#34; onmouseout=&#34;scrollright&#40;&#41;&#34;&#62;&#60;img src=&#34;/images/arrow-r.gif&#34; width=22 height=100 hspace=5 border=0&#62;&#60;/a&#62;&#60;/td&#62;

  &#60;td width=548&#62;

  &#60;script language=&#34;JavaScript1.2&#34;&#62;  /*

  Cross browser Marquee script- © Dynamic Drive &#40;www.dynamicdrive.com&#41;

  For full source code, 100's more DHTML scripts, and Terms Of Use, visit http&#58;//www.dynamicdrive.com

  Credit MUST stay intact

  */  // adaptions © misja.com  var marqueewidth=644 //548

  var marqueeheight=100

  var marqueespeed=1

  var marqueebgcolor=&#34;#eeeeee&#34;

  var pauseit=1  // mc

  var fbid = new Array&#40;'305','197','269','3015','317','252','794','1803'&#41;;

  var fbnames = new Array&#40;'Jennifer Love Hewitt','Ben Affleck','Cameron Diaz','Josh Hartnett','Angelina Jolie','George Clooney','Halle Berry','Brad Pitt'&#41;;

  var misjacontent = '';

  for&#40;i=0;i&#60;8;i++&#41;&#123;

  &nbsp;misjacontent = misjacontent + '&#60;a href=&#34;/db/'+fbid&#91;i&#93;+'&#34; onMouseOver=&#34;window.status=''+fbnames&#91;i&#93;+''; return true;&#34; onMouseOut=&#34;window.status=''; return true;&#34;&#62;&#60;img src=/images/scroll/'+fbid&#91;i&#93;+'.jpg width=100 height=100 border=0 hspace=3&#62;&#60;/a&#62;';

  &#125;  var marqueecontent='&#60;nobr&#62;' + misjacontent + misjacontent + misjacontent + misjacontent + misjacontent + '&#60;/nobr&#62;'  marqueespeed=&#40;document.all&#41;? marqueespeed &#58; Math.max&#40;1, marqueespeed-1&#41; //slow speed down by 1 for NS

  var copyspeed=marqueespeed

  var pausespeed=&#40;pauseit==0&#41;? copyspeed&#58; 0

  var iedom=document.all||document.getElementById

  if &#40;iedom&#41;

  document.write&#40;'&#60;span id=&#34;temp&#34; style=&#34;visibility&#58;hidden;position&#58;absolute;top&#58;-100;left&#58;-1000&#34;&#62;'+marqueecontent+'&#60;/span&#62;'&#41;

  var actualwidth=''

  var cross_marquee, ns_marquee  function populate&#40;&#41;&#123;

  sf&#40;&#41; //mc

  if &#40;iedom&#41;&#123;

  cross_marquee=document.getElementById? document.getElementById&#40;&#34;iemarquee&#34;&#41; &#58; document.all.iemarquee

  cross_marquee.style.left=marqueewidth+8

  cross_marquee.innerHTML=marqueecontent

  actualwidth=document.all? cross_marquee.offsetWidth &#58; document.getElementById&#40;&#34;temp&#34;&#41;.offsetWidth

  &#125;

  else if &#40;document.layers&#41;&#123;

  ns_marquee=document.ns_marquee.document.ns_marquee2

  ns_marquee.left=marqueewidth+8

  ns_marquee.document.write&#40;marqueecontent&#41;

  ns_marquee.document.close&#40;&#41;

  actualwidth=ns_marquee.document.width

  &#125;

  cross_marquee.style.left=0-marqueewidth; //mc

  lefttime=setInterval&#40;&#34;scrollmarquee&#40;&#41;&#34;,20&#41;

  &#125;

  window.onload=populate

  function scrollmarquee&#40;&#41;&#123;

  if &#40;iedom&#41;&#123;

  if &#40;parseInt&#40;cross_marquee.style.left&#41;&#62;&#40;actualwidth*&#40;-1&#41;+8&#41;&#41;&#123;

  cross_marquee.style.left=parseInt&#40;cross_marquee.style.left&#41;-copyspeed

  if&#40;&#40;copyspeed&#60;0&#41;&&&#40;parseInt&#40;cross_marquee.style.left&#41;&#62;marqueewidth&#41;&#41;cross_marquee.style.left=actualwidth*&#40;-1&#41;+9 //mc

  &#125;else&#123;

  cross_marquee.style.left=marqueewidth+8

  &#125;&#125;

  else if &#40;document.layers&#41;&#123;

  if &#40;ns_marquee.left&#62;&#40;actualwidth*&#40;-1&#41;+8&#41;&#41;&#123;

  ns_marquee.left-=copyspeed

  if&#40;&#40;copyspeed&#60;0&#41;&&&#40;ns_marquee.left&#62;marqueewidth&#41;&#41;ns_marquee.left=actualwidth*&#40;-1&#41;+9 //mc

  &#125;else&#123;

  ns_marquee.left=marqueewidth+8

  &#125;&#125;  &#125;  if &#40;iedom||document.layers&#41;&#123;

  with &#40;document&#41;&#123;

  document.write&#40;'&#60;table border=&#34;0&#34; cellspacing=&#34;0&#34; cellpadding=&#34;0&#34;&#62;&#60;td&#62;'&#41;

  if &#40;iedom&#41;&#123;

  write&#40;'&#60;div style=&#34;position&#58;relative;width&#58;'+marqueewidth+';height&#58;'+marqueeheight+';overflow&#58;hidden&#34;&#62;'&#41;

  write&#40;'&#60;div style=&#34;position&#58;absolute;width&#58;'+marqueewidth+';height&#58;'+marqueeheight+';background-color&#58;'+marqueebgcolor+'&#34; onMouseover=&#34;copyspeed=pausespeed&#34; onMouseout=&#34;copyspeed=marqueespeed&#34;&#62;'&#41;

  write&#40;'&#60;div id=&#34;iemarquee&#34; style=&#34;position&#58;absolute;left&#58;0;top&#58;0&#34;&#62;&#60;/div&#62;'&#41;

  write&#40;'&#60;/div&#62;&#60;/div&#62;'&#41;

  &#125;

  else if &#40;document.layers&#41;&#123;

  write&#40;'&#60;ilayer width='+marqueewidth+' height='+marqueeheight+' name=&#34;ns_marquee&#34; bgColor='+marqueebgcolor+'&#62;'&#41;

  write&#40;'&#60;layer name=&#34;ns_marquee2&#34; left=0 top=0 onMouseover=&#34;copyspeed=pausespeed&#34; onMouseout=&#34;copyspeed=marqueespeed&#34;&#62;&#60;/layer&#62;'&#41;

  write&#40;'&#60;/ilayer&#62;'&#41;

  &#125;

  document.write&#40;'&#60;/td&#62;&#60;/table&#62;'&#41;

  &#125;

  &#125;

  function scrollright&#40;&#41;&#123;marqueespeed=-1;copyspeed=-1;&#125; //mc

  function scrollleft&#40;&#41;&#123;marqueespeed=1;copyspeed=1;&#125; //mc

  &#60;/script&#62;

  &#60;/td&#62;

  &#60;td width=22&#62;&#60;a href=&#34;#&#34; onmouseover=&#34;copyspeed=3; window.status=''; return true;&#34; onmouseout=&#34;scrollleft&#40;&#41;&#34;&#62;&#60;img src=&#34;/images/arrow-l.gif&#34; width=22 height=100 hspace=5 border=0&#62;&#60;/a&#62;&#60;/td&#62;[/code:1]
   
 4. amirasef

  amirasef کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏18 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  3
  تشکر شده:
  0
  نه نشد دمت گرم خيلي متشكر مي شم اگه كار منو راه بندازي
   
 5. knowhow

  knowhow مدیران قدیمی

  تاریخ عضویت:
  ‏25 دسامبر 2002
  نوشته ها:
  3,477
  تشکر شده:
  19
  ولي من كلا با اينلاين فريم مخالفم
   
avanak همکاری در فروش عسل طبیعی و گرده گل ایرانیتبلیغات در گوگل