منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

چگونه خدا را به كودكان‌مان بشناسانيم؟‌

NavidM

Registered User
تاریخ عضویت
14 آگوست 2008
نوشته‌ها
408
لایک‌ها
1
خداچيه؟ خدا زنه يا مرد؟ آيا به خدا اعتقاد داري؟ خدا كجا زندگي مي‌كنه؟ آيا خدا دنيا و منو درست كرده؟چه شما به عنوان والدين، افرادي معتقد باشيد چه نباشيد، احتمالا كودك‌تان در مرحله‌اي از زندگي پرسش‌هايي ‌صريح و موشكافانه درباره ماهيت خداوند از شما خواهد پرسيد. خوب است كه خودتان در اين مورد فكر كنيد و ‌ببينيد پاسخ‌هاي تان چگونه بايد باشد. كودكان گاهي به طرز شگفت‌آوري در افكارشان عميق‌ هستند، زيرا با ذهني باز به ‌چنين موضوعاتي فكر مي‌كنند. اين نوع پرسش‌ها را معمولا كودكان جوامع داراي پس زمينه ديني مي‌پرسند، اعم ‌از اينكه خانواده خود كودك، مذهبي باشد يا خير، در اكثر كشورهاي داراي سنت‌هاي ديني، كل فرهنگ جامعه تحت ‌نفوذ بينشي است كه توجه كودكان را به خود جلب مي‌كند، از جمله اعتقاد به وجود يگانه مقتدري كه "خدا" ناميده ‌مي‌شود. ‌اوقات مذهبي خود را به همراه او با جذابيت قرين كنيد.‌كودك خردسال شما درباره ماهيت دين و ايمان پرسش نخواهد كرد، زيرا اين مفهومي است كه اكثر كودكان تا ‌سنين 7 يا 8 سالگي از درك آن عاجزند و معمولا از اين سنين به بعد است كه شروع به فهميدن مفاهيم ‌دشواري همچون عدالت، نيكوكاري، برابري و مساوات مي كنند. اما تقريبا همه كودكان مجذوب موجود مافوق ‌بشري مي‌شوند كه به نظر مي‌رسدهمه چيز را مي‌داند و همه چيز را مي‌بيند. پرسش‌هاي آنها اغلب در رابطه با ‌وسعت قدرت مطلق خداوند و حضور همه جايي اوست؛ ممكن است آنها از كسي بشنوند كه "خداوند همه جا ‌هست" و يا اينكه "خداوند همواره از هر كاري كه تو مي‌كني با خبر است"، پس به دنبال پيدا كردن حد و مرز آن ‌مي‌‌گردند.‌

رهنمود‌هايي براي پاسخ‌هاي شما

نسبت دادن ويژگي‌هاي انساني به خدا كار اشتباهي است. پنداشت از ‌خدا دشوارتر از آن است كه بتوان به آساني و بدون غرض به آن دست يافت.‌‌ اگر شما فرد مومني هستيد، طبيعتا دوست داريد كودك‌تان هم مانند شما فكر كند. ايمان داشتن براي سعادت و ‌آرامش انسان‌ها امري ضروري است، اما اگر كودك‌تان ترديد دارد يا به اندازه كافي اشتياق نشان نمي‌دهد، سعي ‌كنيد حداقل تلاش او را مورد تشويق قرار دهيد، اوقات مذهبي خود را به همراه اوبا جذابيت قرين كنيد. از ايجاد ‌هرگونه خاطره منفي از انجام اعمال عبادي در او اجتناب كنيد بلكه اين اعمال را براي او با شيريني همراه كنيد. ‌به كودك‌تان ياد دهيد انسان‌هايي كه به خدا اعتقاد دارند عموما او را منشأ خوبي‌ها و عشق مي‌دانند. اكثر اديان ‌تصديق مي‌كنند كه انسان موجودي است ناقص؛ در حقيقت اساس اكثر اديان نياز انسان براي رسيدن به تكامل از ‌طريق شناخت خداوند است. تا جايي كه مي‌توانيد ايمان را با جهاني كه در آن زندگي مي‌كنيم و حقيقت رفتار ‌انسان‌ها ربط دهيد.‌ساير چيزهايي كه ممكن است كودك از شما بپرسد:‌‌ آيا مي‌توان خدا را ديد؟‌‌ چرا خداي بعضي‌ها با ما فرق دارد؟

پاسخ براي سنين 2تا4‌سال : خدا دوست داشتن است. وقتي من مي‌گويم "دوستت دارم" اين محبت از خداست. خدا موجب مي‌شود كه ما انسان‌ها ‌و حيوانات را دوست داشته باشيم و به ما كمك مي‌كند تا تمام چيزهاي زيبايي را كه در دنياست، از ستاره‌هاي ‌آسمان گرفته تا شكوفه‌هاي كوچك در چمنزار، ببينيم.‌

پاسخ براي سنين 4تا 6‌سال: هر بار كه ما تصميم مي گيريم كار خوبي انجام دهيم يا هر بار كه احساس دوست داشتن مي‌كنيم، منشاء آن خداست. ‌تو نمي‌‌تواني خدا را ببيني اما مي‌تواني احساس عشق را در بسياري از آدم‌ها در هر كجا ببيني و اين عشق نشانه‌اي ‌از خداست. چون عشق همه جاست بنابراين خدا هم همه جاست. انسان‌ها اعتقاد دارند كه خداوند جهان را ‌آفريده است و داستان‌هاي مختلفي درباره اينكه خداوند چگونه گياهان، حيوانات و انسان‌ها را درست كرده است، ‌وجود دارد.‌

پاسخ براي سنين 6تا8‌ سال: خدا زن يا مرد نيست و سفيد يا سياه هم نيست، زيرا خدا شخص نيست، خدا مثل ما خانه ندارد، زيرا خدا همه جا و ‌در همه چيز است. خداوند موجودي ناديدني و بسيار مهربان و قدرتمند است. انسان‌ها درباره خداوند از هزاران ‌سال پيش فكر مي‌كردند. بعضي از انسان‌ها عقيده داشتند كه خدايان زيادي وجود دارند، اما پيروان اديان الهي ‌‌(اسلام، مسيحيت و يهود) اعتقاد دارند كه همه انسان‌ها فقط يك خدا دارند. انسان‌ها مي‌گويند خداوند در آسمان ‌است، اما منظور، همين آسمان بالاي سر ما نيست. منظور از "بهشت" احساس سعادت و خوشي خاصي است كه ‌انسان‌هاي مومن معتقدند پس از مردن و رفتن نزد خداوند به آن خواهند رسيد.‌

پاسخ براي سنين 8 تا11‌سال : هزاران سال پيش انسان‌هايي كه در مكان‌هاي مختلف زندگي مي‌كردند پنداشت‌هاي متفاوتي از خدا داشتند. بعضي ‌از آنها به خدايان متعددي اعتقاد داشتند و به روش‌هاي گوناگوني آنها را عبادت مي‌كردند. پيروان اديان الهي ‌‌(اسلام، مسيحيت و يهود) به خداي يگانه معتقدند و او را پرستش مي‌كنند، هر چند شيوه عبادت آنها با يكديگر ‌متفاوت است. ‌
 
بالا