چگونه يك table در mysql توسط php بسازيم؟

fakher

کاربر تازه وارد
سلام دوستان
من براي ساخت يك table در php5 اينگونه عمل مي كنم:
PHP:
<?php
error_reporting(E_ALL);
    $dbhost = "localhost";
    $dbuser = "root";
    $dbpasswd = "";
    $db_name="test";

    $db=mysql_connect("$dbhost","$dbuser","$dbpasswd");
    mysql_select_db($db_name,$db);

    if (!$db) {
  die('Not connected : ' . mysql_error());
}

$db_selected = mysql_select_db('test', $db);
if (!$db_selected) {
  die ('Can\'t use test : ' . mysql_error());
}

$result = mysql_query("CREATE TABLE banneradmin (
  id int(11) DEFAULT '0' NOT NULL auto_increment,
  adminuser varchar(15) NOT NULL,
  adminpass varchar(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE id (id, adminuser)
)");
if (!$result) {
  die('Invalid query: ' . mysql_error());
}
?>
وقتي اين برنامه را اجرا مي كنم قسمت آخر برنامه يك ارور مي ده كه:
Invalid query: Invalid default value for 'id'
اين از كجا ناشي مي شه؟
همين برنامه چرا تو سرورهاي هاست اينترنت اجرا مي شه و ارور هم نمي ده و table هم ساخته مي شه ولي تو لوكال هاست من اين كار نمي شه؟
 
بالا