منتخب بازارچه

کتاب امثال سلیمان

dexter66

کاربر تازه وارد
امتیاز - 0%
0   0   0
کتاب امثال سلیمان
امثال سلیمان مجموعه ای است از قطعاتی با منشاها و تاریخهای گوناگون، یا به بیانی بهتر مجموعه ایست از مجموعه ها.

معرفی کتاب
امثال سلیمان (درعبری:משלי به معنی «کنایه‌ها») یکی از بخش‌های کتوبیم تنخ و از نوشته‌های پیامبران در عهد عتیق انجیل است. این کتاب به سلیمان پسر داوود نسبت داده شده‌است. در عهد عتیق بیش از سه‌هزار مثل و هزار سرود را از سلیمان دانسته‌اند. با این حال بخش‌هایی از امثال سلیمان به مردان دانشمند نسبت داده شده‌است. باب سی‌ام به آکور پسر یافه و باب سی و یکم به لموئیل پادشاه نسبت داده شده است. نقش مردان حزقیا نشان می‌دهد که قسمت مهم امثال از ۷۱۵ تا ۶۸۶ قبل از میلاد، نوشته و تألیف شده‌است.

کتاب امثال سلیمان مجموعه ای است از قطعاتی با منشاها و تاریخهای گوناگون، یا به بیانی بهتر مجموعه ایست از مجموعه ها. این کتاب متعلق است به سبکی ادبی که از دیرباز در هلال حاصلخیز و در مصر شکوفا بوده است یعنی ادبیات حکمتی یا نصایح و حِکَم. میان امثالی که ما معرفی میکنیم با آثار مشابه سومری، آشوری، بابلی، کنعانی، حیتی یا مصری چیزی بیش از تشابه خانوتدگی وجود دارد.

هدف کتاب
هدف کتاب در هفت آیه اول باب ۱ “فراگیری حکمت” معرفی می‌شود. حکمت کتاب‌مقدسی بر پایۀ رابطۀ صحیح با خدا و اعتماد بر او (۲۲:‏۱۹) و همچنین ترس آمیخته با احترام نسبت به خدا (همانا ترس خدا در ۱:‏۷ و ۹:‏۱۰) استوار است. این کتاب ما را تشویق می‌کند تا با در پیش گرفتن یک زندگی خداترس و پارساگونه موفقیت را در زندگی تجربه کنیم. این کتاب برای عامۀ مردم نوشته شده و نصایح آن عملی و مربوط به زندگی روزمرۀ همه ماست. اعمال حکمت‌آمیز ما را در مسیر امنیت قرار می‌دهد، اما راه نابخردی با خطرات گوناگون دست به گریبان است.
چرا ضرب‌المثل؟
سلیمان حکیم‌ترین انسان عصر خود بود. او می‌دانست که ضرب‌المثل‌ به‌‌راحتی در خاطره‌ها می‌ماند و از نیروی محرکۀ بالایی برای تشویق خوانندگانش برخوردار است. از این رو سلیمان از این ابزار نیرومند برای انتقال مفاهیم مهم حکمت استفاده کرده است. او با انشای دو مصرع موزون که در ارتباط با یکدیگر هستند پیام بامعنای خود را منتقل می‌کند. این دو مصرع موجز و به گونه‌ای بیان می‌شوند که توجه را جلب کرده، ما را به فکر وامی‌دارد. لازم به یادآوری است که سلیمان تنها فردی نبود که از این نوع گفتار بهره جست. عیسای مسیح، او که بزرگ‌تر از سلیمان است نیز از آن استفاده کرد (برای نمونه نگاه کنید به انجیل متی ۲۰:‏۱۶). امروزه نیز سیاست‌مداران و سخنوران برای انتقال ایدۀ اصلی خود از این نوع گفتار بهره می‌جویند.

دانلود کتاب امثال سلیمان
 
بالا