منتخب بازارچه

کسی کلاس آموزش بازی سازی حرفه ای سراغ داره ؟

bad_sectore

Registered User
کسی کلاس آموزش بازی سازی حرفه ای سراغ داره ؟ نه مثل بازی راهنمایی رانندگی مبتدیا!

حرفه ای در حد بازی های اروپایی...! اصلا تو ایران هست ؟
 
بالا