کمک فوری در مورد شماره گذاری صفحات ورد

z.e

کاربر تازه وارد
اگر بخواهم چند صفحه اول با حروف ابجد شماره گذاری شود ، سپس صفحات شماره گذاری شود در صورتی که صفحه اول شماره بخورد اما دیده نشود و صفحه بعدی با شماره دو نمایان شود چه باید بکنم؟ لطفا در ورد 2003 و 2010 توضیح داده شود. با تشکر
 
بالا