منتخب بازارچه

برگزیده های پرشین تولز

████150گرم عسل هدیه asalkade.com███فروش مرغوبترین"ژل رویال"عسل"طبیعی(کُنار/چندگیاه/بهارنارنج/ممتاز)██

+شـــمــا چـــه نـــوع عـــســل طـبـیـعـــی رو دوســت داریـــد ؟؟؟


  • Total voters
    869

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای جوادی به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360131400304930037127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای قبادی به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360131400305110000127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای عیدی به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360131400306210000127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای دهقانپور به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360131500202230089127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای جهانبخش به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360131600235189365127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای حقانی به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360131600234250000127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای جاجويي مقدم به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360131700221860009127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای محمدپور به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360131800141470079119

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای شهیدی به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360131800144350000127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای بهمنش به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360131800142180000119

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای کیارخ به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360132300218420000127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای محمدپور به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360132300252500079119

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای رسولی به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360132400982060000127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای شیبانی به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360132500307480000127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای بلوکی به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360132500306780079127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای کريمي به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360132900337960000127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
مرسوله مورد نظر ارسال و کد رهگیری دوست عزیز آقای تک به شرح زیر است
کد رهگیری : 354360132900338060000127

برای پیگیری مرسوله خود به >>> اینجا<<< مراجعه کنید
 

mkdotnet

Registered User
امتیاز - 100%
37   0   0
تاریخ عضویت
16 آپریل 2006
نوشته‌ها
400
لایک‌ها
45
محل سکونت
Tehran
چند ساله به PT فقط برای خرید عسل از آقای برزویان سر می زنم .... تا الان هم نه به ایشون امتیاز دادم نه کامنت گذاشتم !!!! ((( چه خبره... اینهمه امتیاز و کامنت داری دیگه ... میخوای چیکار ؟!؟!؟!؟ )))...... بعد از 5 سال خرید از ایشون برای اولین بار کامنت میزارم :

خریدار عسل از 24 شهرویور 1396.... بیشتر از 40 کیلو عسل برای مصرف شخصی از ایشون خرید کردم توی این مدت ... و هنوزم به نظرم محصول ایشون قابل اعتماد هست.
من و پدرم دیابت داریم ... پسر من هم سابقه بیماری پوستی ویتیلیگو ( برص ) رو داره ... به کاغذهای تشریح عسل و جواب های آزمایشگاههای ضمیمه شده اعتماد کردیم ( البته هیچوقت خودمون عسل رو آزمایشکاه نبردیم )............ ولی با توجه به نوع مصرف و حجم استفاده ای که داریم ... تا الان عسلهای برزویان رو بهترین دیدم ... موارد دیگه ای هم با اختلاف قیمت بالاتر تجربه کردم .. ولی همچنان محصولات آقای برزویان رو بنا به (اول) کیفیت و بعد قیمت ترجیح میدم.

آقای برزویان ... سالهاست که از شما خرید میکنم . و با شعار ( پس از مصرف پس گرفته میشود ) ، جذب شما شدم . به شما بابت نتایج آزمایشهاتون اعتماد کردم والبته عسلهای معطر و خوبی هم تحویل گرفتم.

امیدوارم .. همچنان کیفیت محصولاتتون رو خوب نگه دارید و بلکه بهتر کنید ( نمی دونم عسل بهتر چطوری میشه !!! و چه فرقی داره !!! ) ... و قاطعانه به عنوان یه تولید کننده ایرانی می گم : محصول درجه یک ایرانی ، هرچند با قیمت بالاتر ، باعث اعتماد ، فروش بیشتر و افتخار خواهد بود ... موفق باشید


راستی ... آقا عسل ممتاز با چند گیاه چه فرقی داره ؟ (( تعریف جفتشون که یکیه !!!! ))
 
  • Like
Reactions: M1V

M1V

کاربر فعال عکس و عکاسی
کاربر فعال
امتیاز - 100%
880   0   0
تاریخ عضویت
9 می 2013
نوشته‌ها
7,621
لایک‌ها
3,547
محل سکونت
asalkade.com خرید تلفنی عسل از زنبوردار09155869597
چند ساله به PT فقط برای خرید عسل از آقای برزویان سر می زنم .... تا الان هم نه به ایشون امتیاز دادم نه کامنت گذاشتم !!!! ((( چه خبره... اینهمه امتیاز و کامنت داری دیگه ... میخوای چیکار ؟!؟!؟!؟ )))...... بعد از 5 سال خرید از ایشون برای اولین بار کامنت میزارم :

خریدار عسل از 24 شهرویور 1396.... بیشتر از 40 کیلو عسل برای مصرف شخصی از ایشون خرید کردم توی این مدت ... و هنوزم به نظرم محصول ایشون قابل اعتماد هست.
من و پدرم دیابت داریم ... پسر من هم سابقه بیماری پوستی ویتیلیگو ( برص ) رو داره ... به کاغذهای تشریح عسل و جواب های آزمایشگاههای ضمیمه شده اعتماد کردیم ( البته هیچوقت خودمون عسل رو آزمایشکاه نبردیم )............ ولی با توجه به نوع مصرف و حجم استفاده ای که داریم ... تا الان عسلهای برزویان رو بهترین دیدم ... موارد دیگه ای هم با اختلاف قیمت بالاتر تجربه کردم .. ولی همچنان محصولات آقای برزویان رو بنا به (اول) کیفیت و بعد قیمت ترجیح میدم.

آقای برزویان ... سالهاست که از شما خرید میکنم . و با شعار ( پس از مصرف پس گرفته میشود ) ، جذب شما شدم . به شما بابت نتایج آزمایشهاتون اعتماد کردم والبته عسلهای معطر و خوبی هم تحویل گرفتم.

امیدوارم .. همچنان کیفیت محصولاتتون رو خوب نگه دارید و بلکه بهتر کنید ( نمی دونم عسل بهتر چطوری میشه !!! و چه فرقی داره !!! ) ... و قاطعانه به عنوان یه تولید کننده ایرانی می گم : محصول درجه یک ایرانی ، هرچند با قیمت بالاتر ، باعث اعتماد ، فروش بیشتر و افتخار خواهد بود ... موفق باشید
سلام دوست عزیز
خوشحالم در این چند سال دوستانی مانند شما را کنار خود داریم
تمام سعی و تلاش ما رضایت مشتری است


راستی ... آقا عسل ممتاز با چند گیاه چه فرقی داره ؟ (( تعریف جفتشون که یکیه !!!! )) عسل چند گیاه تنوع گل های دارویی بیشتری دارد
عسل ممتاز قالب شهدش آویشن است اما چون دیرتر از عسل آویشن برداشت میشود و زنبور از گل های دیگری نیز شهد آوری می کنند عطر و طعم آن از عسل آویشن بیشر می باشد

بازم امری داشتین من در خدمتم
 

SAMIZ

کاربر تازه وارد
امتیاز - 100%
5   0   0
تاریخ عضویت
18 ژانویه 2014
نوشته‌ها
96
لایک‌ها
39
سن
40
بنده هم سالهای سال پیش (خیلی خیلی پیش) دوستان زیادی در PT داشتم که دیگه الان نیستن (آرزو دارم هر جا هستن خوشحال و موفق باشند). دوباره از چندین سال پیش با یه آی دی دیگه فقط برای عسل های آقای برزویان عضو شدم و از اون موقع به اینجا سر میزنم هم محض یادآوری دوران جوانی و هم خرید از عسل های خوشمزه ایشون. خدا بهتون سلامتی بده، ما که راضی هستیم. دور رزقتون به برپاری بچرخه.
صالحی
 
  • Like
Reactions: M1V
بالا