سایت ساز وبزیخرید بک لینک

Fear Factory

شروع موضوع توسط esi ‏10 آپریل 2004 در انجمن بایگانی

 1. esi

  esi کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏25 مارس 2004
  نوشته ها:
  91
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  IT.
  [​IMG]

  01-Soul of a New Machine (1992)


  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/01-Martyr.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/02-Leechmaster.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/03-Scapegoat.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/04-Crisis.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/05-Crash%20Test.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/06-Flesh%20Hold.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/07-Lifeblind.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/08-Scumgrief.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/09-Natividad.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/10-Big%20God-Raped%20Souls.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/11-Rise%20Above%20Oppression.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/12-Self%20Immolation.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/13-Suffer%20Age.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/14-W.O.E..mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/15-Desecrate.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/16-Escape%20Confusion.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/01-Soul%20of%20a%20New%20Machine%20(1992)/17-Manipulation.mp3


  [​IMG]

  02-Fear Is The Mindkiller CDEP (1993)

  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/02-Fear%20Is%20The%20Mindkiller%20CDEP%20(1993)/01-Martyr%20(Suffer%20Bastard%20Mix).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/02-Fear%20Is%20The%20Mindkiller%20CDEP%20(1993)/02-Self%20Immolation%20(Vein%20Tap%20Mix).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/02-Fear%20Is%20The%20Mindkiller%20CDEP%20(1993)/03-Scapegoat%20(Pigfuck%20Mix).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/02-Fear%20Is%20The%20Mindkiller%20CDEP%20(1993)/04-Scumgrief%20(Deep%20Dub%20Trauma%20Mix).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/02-Fear%20Is%20The%20Mindkiller%20CDEP%20(1993)/05-Self%20Immolation%20(Liquid%20Sky%20Mix).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/02-Fear%20Is%20The%20Mindkiller%20CDEP%20(1993)/06-Self%20Immolation%20(LP%20Version).mp3
   
 2. بازدیدیار - افزایش بازدید سایت و سیگنال های برندخرید بک لینک
 3. esi

  esi کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏25 مارس 2004
  نوشته ها:
  91
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  IT.
  [​IMG]

  03-Demanufacture [Digipak+] (1995)

  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/01-Demanufacture.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/02-Self%20Bias%20Resistor.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/03-Zero%20Signal.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/04-Replica.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/05-New%20Breed.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/06-Dog%20Day%20Sunrise.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/07-Body%20Hammer.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/08-Flashpoint.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/09-H-K%20(Hunter%20Killer).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/10-Pisschrist.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/11-A%20Therapy%20For%20Pain.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/12-Your%20Mistake%20(Bonus%20Track).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/13-!%20Resistancia%20!%20(Bonus%20Track).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/14-New%20Breed%20(revolutionary%20Designed%20Mix)%20(Bonus%20Track).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/03-Demanufacture%20%5BDigipak+%5D%20(1995)/15-Replica%20(Electric%20Sheep%20Mix).mp3  [​IMG]

  04-Remanufacture (Cloning Technology) [Japan] (1997)

  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/01-Remanufacture%20(Demanufacture).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/02-National%20Panel%20Beating%20(Body%20Hammer).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/03-Genetic%20Blueprint%20(New%20Breed).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/04-Faithless%20(Zero%20Signal).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/05-Bionic%20Chronic.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/06-Cloning%20Technology%20(Replica).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/07-Burn%20(Flashpoint).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/08-T-1000%20(H-K).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/09-Machines%20Of%20Hate%20(Self%20Bias%20Resistor).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/10-21st%20Century%20Jesus%20(P-sschrist).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/11-Bound%20For%20Forgiveness%20(A%20Therapy%20For%20Pain).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/12-Refinery.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/13-Remanufacture%20(Edited%20Version).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/04-Remanufacture%20(Cloning%20Technology)%20%5BJapan%5D%20(1997)/14-Transgenic%20%5BJapan%20Bonus%20Track%5D.mp3
   
 4. esi

  esi کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏25 مارس 2004
  نوشته ها:
  91
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  IT.
  05-Burn CD5 (1997)

  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/05-Burn%20CD5%20(1997)/01-Burn%20(Flashpoint%20Remix).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/05-Burn%20CD5%20(1997)/02-Cyberdyne%20(Hunter-Killer%20Remix).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/05-Burn%20CD5%20(1997)/03-Transgenic%20(New%20Breed%20Remix).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/05-Burn%20CD5%20(1997)/04-Refueled.mp3  [​IMG]

  06-Obsolete [Digipak] (1998)

  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/01-Shock.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/02-Edgecrusher.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/03-Smasher-Devourer.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/04-Securitron%20%5BPolice%20State%202000%5D.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/05-Descent.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/06-Hi-Tech%20Hate.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/07-Freedom%20Or%20Fire.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/08-Obsolete.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/09-Resurrection.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/10-Timelessness.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/11-Cars.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/12-0-0%20(Where%20Evil%20Dwells).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/13-Soulwound.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/14-Messiah.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/06-Obsolete%20%5BDigipak%5D%20(1998)/15-Concreto.mp3
  07-Fear in Florida [Bootleg] (17.09.1998)

  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/07-Fear%20in%20Florida%20%5BBootleg%5D%20(17.09.1998)/01-Intro--Shock%20(Live).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/07-Fear%20in%20Florida%20%5BBootleg%5D%20(17.09.1998)/02-Self-Bias%20Resistor.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/07-Fear%20in%20Florida%20%5BBootleg%5D%20(17.09.1998)/03-edgecrusher.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/07-Fear%20in%20Florida%20%5BBootleg%5D%20(17.09.1998)/04-Smasherdevourer.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/07-Fear%20in%20Florida%20%5BBootleg%5D%20(17.09.1998)/05-Demanufacture.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/07-Fear%20in%20Florida%20%5BBootleg%5D%20(17.09.1998)/06-Martyr.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]1.179.2/pub/FF/07-Fear%20in%20Florida%20%5BBootleg%5D%20(17.09.1998)/07-Replica.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/07-Fear%20in%20Florida%20%5BBootleg%5D%20(17.09.1998)/08-Slayer%20Riffs.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/07-Fear%20in%20Florida%20%5BBootleg%5D%20(17.09.1998)/09-Scapegoat.mp3
   
 5. esi

  esi کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏25 مارس 2004
  نوشته ها:
  91
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  IT.
  [​IMG]

  08-Digimortal (Digipak) (2001)

  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/01-What%20Will%20Become.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/02-Damaged.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/03-Digimortal.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/04-No%20One.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/05-Linchpin.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]161.179.2/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/06-Invisible%20Wounds%20(Dark%20Bodies).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/07-Acres%20Of%20Skin.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/08-Back%20The%20Fuck%20Up.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/09-Byte%20Block.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/10-Hurt%20Conveyor.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/11-(Memory%20Imprints)%20Never%20End.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/12-Dead%20Man%20Walking%20(bonus%20Track).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/13-Strain%20vs.%20Resistance%20(bonus%20Track).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/14-Repentance%20(bonus%20Track).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/08-Digimortal%20(Digipak)%20(2001)/15-Full%20Metal%20Contact%20(bonus%20Track).mp3


  09-Digital Connectivity (2002)

  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/09-Digital%20Connectivity%20(2002)/01-Frequency.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/09-Digital%20Connectivity%20(2002)/02-Machine%20Debaser.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/09-Digital%20Connectivity%20(2002)/03-Demolition%20Racer.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/09-Digital%20Connectivity%20(2002)/04-Edgecrusher%20(Urban%20Assault%20Mix).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/09-Digital%20Connectivity%20(2002)/05-Descent%20(Falling%20Deeper%20Mix).mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/09-Digital%20Connectivity%20(2002)/06-Cyberdyne.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/09-Digital%20Connectivity%20(2002)/07-Refueled.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/09-Digital%20Connectivity%20(2002)/08-Transgenic.mp3

  [​IMG]


  10-Concrete (2002)

  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/01-Big%20God%20Raped%20Souls.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/02-Arise%20Above%20Oppression.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/03-Concrete.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/04-Crisis.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/05-Escape%20Confusion.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/06-Sangre%20De%20Ninos.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/07-Soulwomb.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/08-Echoes%20Of%20Innocence.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/09-Dragged%20Down%20By%20The%20Weight%20Of%20Existence.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/10-Deception.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/11-Desecrate.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/12-Suffer%20Age.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/13-Anxiety.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/14-Self%20Immolation.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/15-Piss%20Christ.mp3
  ftp://anonymous:email%[email protected]/pub/FF/10-Concrete%20(2002)/16-Ulceration.mp3
   
 6. esi

  esi کاربر تازه وارد

  تاریخ عضویت:
  ‏25 مارس 2004
  نوشته ها:
  91
  تشکر شده:
  1
  محل سکونت:
  IT.
  احتياج به توضيح نداره...

  چاکره بچه هايه متل باز!  [​IMG][​IMG][​IMG]
   
خرید و فروش ارزهای الکترونیکیخرید و فروش اتوماتیک ارزهای الکترونیکی عسل طبیعی و گرده گل ایرانی