منتخب بازارچه

voodoo 3000

arad

کاربر تازه وارد
ملت برای اين کارت 3dfx برای ! اکس پی دارين که خودتون هم تست کرده باشين ؟
خودم يکی دو تا گرفتم ولی بتا بود سيستم رو شوهر داد !!
 
بالا