1660 ti

  1. MR OXYGEN

    msi gtx 1660 ti gaming x درحد + گارانتی سه ساله گرین

    کارت اوایل اسفند خریداری شده - فوق العاده در حد - سالم و تر و تمیز - کارت بسیار کم کار هست و کارکردش در حد 4-5 ماه گیم تا جایی که کار و زندگی اجازه داده - متعلقات تکمیل - فوق العاده خنک با فن های بسیار کم صدا - همونطور که در عکس ها می بینید دما در حالت عادی حدود 38 درجه و بعد از یک ساعت گیم به...
بالا