برگزیده های پرشین تولز

آخرین نوشته‌ها

آخرین نوشته‌ها

Latest resources

آموزش SQL Server L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
244
Updated
آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت اول) L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
279
Updated
آموزش توابع و فرمول نویسی در نرم افزار Excel (قسمت دوم) L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
181
Updated
آموزش زبان برنامه نویسی Action Script L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
90
Updated
آموزش نرم افزار Adobe InDesign L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
131
Updated
آموزش برنامه نویسی به زبان ASP.NET L
راهنمای قدم به قدم و تصویری با متن و صدا به زبان فارسی برای برنامه نویسی با Visual Studio 2010
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
80
Updated
آموزش برنامه نویسی به زبان PHP L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
197
Updated
آموزش سیستم عامل Windows L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
64
Updated
آموزش نرم افزار Adobe Premiere L
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
79
Updated
آموزش شبکه L
آموزش شبکه ‏2014-03-11
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی بصورت تعاملی، شبیه سازی شده، تصویری با متن و صدا به زبان فارسی است
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
136
Updated
بالا