برگزیده های پرشین تولز

پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

 1. T

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر یکی از پارک های ساحلی جزیره است که در ساحل شرقی آن قرار گرفته است. مساحت این پارک 4000 متر مربع است و بسیار زیبا و دیدنی می باشد. به علت قرارگیری مجسمه بزرگ از یک مرد ماهیگیر این پارک به این نام مشهور شده است. مجسمه توسط سه هنرمند از شهر مشهد...
 2. T

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر یکی از پارک های ساحلی جزیره است که در ساحل شرقی آن قرار گرفته است. مساحت این پارک 4000 متر مربع است و بسیار زیبا و دیدنی می باشد. به علت قرارگیری مجسمه بزرگ از یک مرد ماهیگیر این پارک به این نام مشهور شده است. مجسمه توسط سه هنرمند از شهر مشهد...
 3. T

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش یکی دیگر از پارک های ساحلی جزیره کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر می باشد. این پارک که به علت قرار داشتن یک مجسمه بسیار زیبا از یک مرد ماهیگیر به این نام معروف شده در ساحل شرقی جزیره کیش قرار دارد. مجسمه مرد ماهیگیر به طول 12 متر و توسط چهار هنرمند ایرانی در مشهد مقدس ساخته...
 4. Z

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش یکی دیگر از پارک های ساحلی جزیره کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر می باشد. این پارک که به علت قرار داشتن یک مجسمه بسیار زیبا از یک مرد ماهیگیر به این نام معروف شده در ساحل شرقی جزیره کیش قرار دارد. مجسمه مرد ماهیگیر به طول 12 متر و توسط چهار هنرمند ایرانی در مشهد مقدس ساخته...
 5. Z

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر با 4 هزار متر مربع در شرق جزیره کیش با بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور با ارتفاع 12 متر و دو آب نما در جهت شرق و غرب پارک که توسط یک جوی آب 100 متری به هم متصل شده اند پذیرای تعداد زیادی از مهمانان تور کیشمی باشد. مجسمه فیگوراتیو مرد ماهیگیر توسط ...
 6. Z

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر با 4 هزار متر مربع در شرق جزیره کیش با بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور با ارتفاع 12 متر و دو آب نما در جهت شرق و غرب پارک که توسط یک جوی آب 100 متری به هم متصل شده اند پذیرای تعداد زیادی از مهمانان تور کیشمی باشد. مجسمه فیگوراتیو مرد ماهیگیر توسط ...
 7. T

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش یکی دیگر از پارک های ساحلی جزیره کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر می باشد. این پارک که به علت قرار داشتن یک مجسمه بسیار زیبا از یک مرد ماهیگیر به این نام معروف شده در ساحل شرقی جزیره کیش قرار دارد. مجسمه مرد ماهیگیر به طول 12 متر و توسط چهار هنرمند ایرانی در مشهد مقدس ساخته...
 8. T

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش یکی دیگر از پارک های ساحلی جزیره کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر می باشد. این پارک که به علت قرار داشتن یک مجسمه بسیار زیبا از یک مرد ماهیگیر به این نام معروف شده در ساحل شرقی جزیره کیش قرار دارد. مجسمه مرد ماهیگیر به طول 12 متر و توسط چهار هنرمند ایرانی در مشهد مقدس ساخته...
 9. T

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر در کرانه های شرقی سواحل کیش به مساحت 4 هزار مترمربع ساخته شده است. مجسمه مرد ماهیگیر جزیره کیش بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور است که 12 متر ارتفاع دارد. دو آب نما در جهت شرق و غرب پارک که توسط یک جوی آب 100 متری به هم متصل شده اند پذیرای تعداد...
 10. bilitekish

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر در کرانه های شرقی سواحل کیش به مساحت 4 هزار مترمربع ساخته شده است. مجسمه مرد ماهیگیر جزیره کیش بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور است که 122 متر ارتفاع دارد. دو آب نما در جهت شرق و غرب پارک که توسط یک جوی آب 100 متری به هم متصل شده اند پذیرای تعداد...
 11. kishnets

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر با 4 هزار متر مربع در شرق جزیره کیش با بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور با ارتفاع 12 متر و دو آب نما در جهت شرق و غرب پارک که توسط یک جوی آب 100 متری به هم متصل شده اند پذیرای تعداد زیادی از مهمانان تور کیشمی باشد. مجسمه فیگوراتیو مرد ماهیگیر توسط ...
 12. kishnets

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر با 4 هزار متر مربع در شرق جزیره کیش با بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور با ارتفاع 12 متر و دو آب نما در جهت شرق و غرب پارک که توسط یک جوی آب 100 متری به هم متصل شده اند پذیرای تعداد زیادی از مهمانان تور کیشمی باشد. مجسمه فیگوراتیو مرد ماهیگیر توسط ...
 13. kishnets

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر با 4 هزار متر مربع در شرق جزیره کیش با بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور با ارتفاع 12 متر و دو آب نما در جهت شرق و غرب پارک که توسط یک جوی آب 100 متری به هم متصل شده اند پذیرای تعداد زیادی از مهمانان تور کیشمی باشد. مجسمه فیگوراتیو مرد ماهیگیر توسط ...
 14. kishnets

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر با 4 هزار متر مربع در شرق جزیره کیش با بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور با ارتفاع 12 متر و دو آب نما در جهت شرق و غرب پارک که توسط یک جوی آب 100 متری به هم متصل شده اند پذیرای تعداد زیادی از مهمانان تور کیشمی باشد. مجسمه فیگوراتیو مرد ماهیگیر توسط ...
 15. kishnets

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش

  پارک ساحلی مرد ماهیگیر کیش پارک ساحلی مرد ماهیگیر با 4 هزار متر مربع در شرق جزیره کیش با بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور با ارتفاع 12 متر و دو آب نما در جهت شرق و غرب پارک که توسط یک جوی آب 100 متری به هم متصل شده اند پذیرای تعداد زیادی از مهمانان تور کیشمی باشد. مجسمه فیگوراتیو مرد ماهیگیر توسط ...
بالا