برگزیده های پرشین تولز

کاسه سلخ قشم

  1. S

    کاسه سلخ قشم

    کاسه سلخ قشم کاسه سلخ قشم یکی از جاذبه های دیدنی قشم به شمار می رود که در ساحل جنوبی جزیره واقع شده است که به طول 5 کیلومتر است که فاقد پوشش گیاهی می باشد . تا چشم کار می کند برهوت است به گونه ای که هیچ اثری از حیات نمی باشد و تپه های کوچک و بزرگ که به شکل مخروط هستند دیده می شود که برای...
  2. S

    کاسه سلخ قشم

    کاسه سلخ قشم کاسه سلخ قشم یکی از جاذبه های دیدنی قشم به شمار می رود که در ساحل جنوبی جزیره واقع شده است که به طول 5 کیلومتر است که فاقد پوشش گیاهی می باشد . تا چشم کار می کند برهوت است به گونه ای که هیچ اثری از حیات نمی باشد و تپه های کوچک و بزرگ که به شکل مخروط هستند دیده می شود که برای...
بالا