برگزیده های پرشین تولز

اخذ کد اقتصادی در کرج

  1. sabtehoma

    کد اقتصادی

    کد اقتصادی در حال حاضر در دنیای تجارت انواع فعالیت های اقتصادی و تجاری انجام می شود به طوری که اشخاص حقیقی و حقوقی که به کار اقتصادی و تجارت مشغول می باشند باید زیر نظر دولت به فعالیت خود بپردازند تا تحت حمایت های دولتی نیز قرار بگیرند و برای جلوگیری از سوءاستفاده و فعالیتهای قانونی این اشخاص...
  2. sabtehoma

    اخذ کد اقتصادی

    اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی شماره ای 12رقمی است که کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی برای شروع فعالیت های اقتصادی و تجاری خود مکلف به اخذ آن می باشند.لازمه شروع فعالیت اقتصادی-تجاری اخذ کد اقتصادی می باشد و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی که فاقد کد اقتصادی باشند روند مالیاتی آنها با مشکل رو به رو می شود...
بالا