برگزیده های پرشین تولز

اخذ کد اقتصادی

 1. ثبت ملاصدرا

  اخذ کد اقتصادی

  فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است. دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این...
 2. ثبت ملاصدرا

  کد اقتصادی چیست؟ چه کسانی باید کد اقتصادی دریافت کنند؟

  فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است. دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این...
 3. ثبت ملاصدرا

  اخذ کد اقتصادی

  کلیه اشخاص حقوقی (شرکت های ثبت شده ) و اشخاص حقیقی (کسانی که پروانه کسب دارند) که به تولید کالا و خدمات مشغولند باید کد اقتصادی اخذ کنند و در فاکتورهای خرید و فروش خود شناسه اقتصادی را درج کنند. کلیه شرکت های ثبت شده تا 2 ماه بعد از ثبت شرکت فرصت دارند پرونده مالیاتی خود را اخذ کنند. کد...
 4. sabtehoma

  کد اقتصادی

  کد اقتصادی در حال حاضر در دنیای تجارت انواع فعالیت های اقتصادی و تجاری انجام می شود به طوری که اشخاص حقیقی و حقوقی که به کار اقتصادی و تجارت مشغول می باشند باید زیر نظر دولت به فعالیت خود بپردازند تا تحت حمایت های دولتی نیز قرار بگیرند و برای جلوگیری از سوءاستفاده و فعالیتهای قانونی این اشخاص...
 5. ثبت ملاصدرا

  کد اقتصادی چیست؟ چه کسانی باید کد اقتصادی دریافت کنند؟

  فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است. دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این...
 6. sabtehoma

  اخذ کد اقتصادی

  اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی شماره ای 12رقمی است که کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی برای شروع فعالیت های اقتصادی و تجاری خود مکلف به اخذ آن می باشند.لازمه شروع فعالیت اقتصادی-تجاری اخذ کد اقتصادی می باشد و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی که فاقد کد اقتصادی باشند روند مالیاتی آنها با مشکل رو به رو می شود...
بالا