بازی ترسناک

  1. rezahaghi321

    لیست بهترین بازی های ترسناک 2020 ؛ وحشت در انتظار توست!

    یکی از مهمترین ژانرهای دنیای گیمینگ ژانر وحشت است؛ از این رو سال 2020 می‌تواند برای طرفداران بازی‌های ترسناک یک سال بسیار خوب باشد و می توانند بازی های ترسناک جذاب زیادی را تجربه کنند. یک بازی ترسناک عموما حول محور عناصری ساخته شده است که توسط سازندگان آن بازی و در راستای ترساندن بازی‌باز و...
بالا