برگزیده های پرشین تولز

branding

  1. iranmct

    رابطه برند والد با زیر برند Parent Brand & Sub-Brand

    نویسنده : دکتر سیدرضاآقاسیدحسینی تیم مشاوران مدیریت ایران همان‌طور که در یک خانواده بین والدین و فرزندان رابطه‌ای خاص وجود دارد. بین برند والد Parent Brand و زیر برند ( برند زیرمجموعه ) Sub-Brand نیز چنین رابطه‌ای برقرار است. از دیدگاه معماری برند ، برند والد را برند شرکتی Corporate Brand...
بالا