برگزیده های پرشین تولز

برخورد با کارمند

  1. P

    در رابطه با مدیریت منابع انسانی چه مواردی را می توان مطرح کرد؟

    آمار و ارقامی که از پژوهش‌های مختلف کسب گردیده، نکات مفیدی برای مدیران، برای مدیریت منابع انسانی به همراه داشته و دارای رهنمودهایی صریح برای بهبود نظم و وضعیت محیط کاری، نحوه کارکرد کارمندان و نیز اتخاذ تصمیم‌های موثر تر هستند. میزان ماندگاری کارمندان تازه استخدام ۲۲ درصد از کارمندان تازه...
بالا