برگزیده های پرشین تولز

دانلود مقاله تئوری حسابداری اجتماعی

  1. maryamgolii

    دانلود مقاله تئوری حسابداری

    » :: دانلود مقاله تئوری حسابداری دانلود مقاله تئوری حسابداری اجتماعی رشد و توسعه صنايع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ايجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکيلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدريج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پيش از...
بالا