برگزیده های پرشین تولز

دانلود کتاب صوتی موفقیت

  1. spalisp2010

    دانلود کتاب صوتی "قدرت اراده"

    کتاب صوتی "قدرت اراده" در مورد چیست؟ در مورد این است که چرا تا به حال با این که خواسته‌اید و حتی برنامه‌ریزی و هزینه هم کرده‌اید، ولی نتوانسته‌اید به اهدافتان برسید. می‌گوید که چطور می‌توانیم در این دنیا مثل واگن‌های صف‌بسته به کار کشیده نشویم و خود، لوکوموتیوی باشیم که با اراده‌ی خویش پیش...
بالا