برگزیده های پرشین تولز

دره گل ارمنستان

 1. F

  دره گل ارمنستان

  دره گل ارمنستان دره گل ها در پنجاه کیلومتری شمال شرقی شهرایروان ارمنستان دردامنه کوههای از خصوصیتهای آشکار این منطقه طبیعت سرسبزکوهستانی آن میباشدکه در فصل تابستان مملو از گل و گیاهایی زیبا میباشدو درزمستان باانبوهی ازبرف پوشیده است وازمراکزاصلی تفریحی سالیانه می باشد که دارای مجموعه های ورزشی...
 2. F

  دره گل ارمنستان

  دره گل ارمنستان دره گل ها در پنجاه کیلومتری شمال شرقی شهر ایروان ارمنستان دردامنه کوههای از خصوصیتهای آشکار این منطقه طبیعت سرسبزکوهستانی آن میباشدکه در فصل تابستان مملو از گل و گیاهایی زیبا میباشدو درزمستان باانبوهی ازبرف پوشیده است وازمراکزاصلی تفریحی سالیانه می باشد که دارای مجموعه های...
 3. F

  دره گل ارمنستان

  دره گل ارمنستان دره گل ها در پنجاه کیلومتری شمال شرقی شهرایروان ارمنستان دردامنه کوههای از خصوصیتهای آشکار این منطقه طبیعت سرسبزکوهستانی آن میباشدکه در فصل تابستان مملو از گل و گیاهایی زیبا میباشدو درزمستان باانبوهی ازبرف پوشیده است وازمراکزاصلی تفریحی سالیانه می باشد که دارای مجموعه های ورزشی...
بالا