برگزیده های پرشین تولز

دستگاه جوجه کشب

  1. E.I.G

    راهنمای انتخاب انواع قفس برای قناری

    ۱- قفس انفرادی قناری این قفس که تنها برای نگهداری از یک قناری مناسب است، ابعادی به شرح ذیل دارد: در این پرنده براحتی جست و خیز نموده و حداقل امکان بالزدن را خواهد داشت. ۲-قفس جوجه کشی قناری بهتر است برای این منظور از قفسهای دو قسمتی استفاده کرد. این قفسها ابعادی دو برابر قفس انفرادی را داشته و...
بالا