دعا جهت ترسیدن از انجام کاری

عسل طبیعی و گرده گل ایرانی