فودکورت

  1. A

    تجربه فودکورت کیش

    در سفری که به تازگی به جزیره کیش داشتم، رستوران جدیدی را افتتاح کردم که به نظر مناسب می آمد. در واقع این مجموعه که فودکورت کیش یا فولند نام داشت از جهات بسیاری نظر بنده را جلب کرد. فودکورت کیش یک فودلند واقعی است و تقریبا هر غذایی که فکر بکنید را دارد. این که همه ی سلایق را یکجا جمع کنید کار به...
بالا