برگزیده های پرشین تولز

فیزیولوژی گایتون

  1. R

    پاور پوینت عروق و فشار خون

    مباحث ارائه شده این پاورپوینت کنترل موضعی جریان خون بوسیله بافت ها و تنظیم همورال تنظیم دراز مدت جریان خون کنترل عصبی گردش خون و کنترل سریع فشار شریانی سیستم تنگ کننده رگی سمپاتیکی سازمانبندی مرکز وازوموتور تنوس تنگ کننده رگی سمپاتیکی قسمت مرکزی (مدولا) غده فوق کلیه و رابطه آن با سیستم...
بالا