برگزیده های پرشین تولز

غار نمکدان قشم

 1. qeshm

  غار نمکدان قشم

  غار نمکدان قشم غار نمکدان قشم در فاصله ۱۲۰ km از شهر قشم قرار گرفته است. از شهر قشم به سمت غرب جزیره با عبور از فرودگاه جزیره قشمو مسیری تقریبا ۶۰ km عبور کرده وارد جاده شوسه تقریبا مناسبی می شوید که تا ورودی دهانه غار ۲۳ kmm فاصله دارد و گذشتن از مسیر ساحلی جزیره قشم که جذابیتی ویژه دارد...
 2. G

  غار نمکدان قشم

  غار نمکدان قشم غار نمکدان قشم در فاصله ۱۲۰ km از شهر قشم قرار گرفته است. از شهر قشم به سمت غرب جزیره با عبور از فرودگاه جزیره قشمو مسیری تقریبا ۶۰ km عبور کرده وارد جاده شوسه تقریبا مناسبی می شوید که تا ورودی دهانه غار ۲۳ km فاصله دارد و گذشتن از مسیر ساحلی جزیره قشم که جذابیتی ویژه دارد. در...
 3. G

  غار نمکدان قشم

  غار نمکدان قشم غار نمکدان قشم در فاصله ۱۲۰ km از شهر قشم قرار گرفته است. از شهر قشم به سمت غرب جزیره با عبور از فرودگاه جزیره قشمو مسیری تقریبا ۶۰ km عبور کرده وارد جاده شوسه تقریبا مناسبی می شوید که تا ورودی دهانه غار ۲۳ km فاصله دارد و گذشتن از مسیر ساحلی جزیره قشم که جذابیتی ویژه دارد. در...
 4. S

  غار نمکدان قشم

  غار نمکدان قشم غار نمکدان قشم در فاصله ۱۲۰ km از شهر قشم قرار گرفته است. از شهر قشم به سمت غرب جزیره با عبور از فرودگاه جزیره قشمو مسیری تقریبا ۶۰ km عبور کرده وارد جاده شوسه تقریبا مناسبی می شوید که تا ورودی دهانه غار ۲۳ km فاصله دارد و گذشتن از مسیر ساحلی جزیره قشم که جذابیتی ویژه دارد. در...
بالا