برگزیده های پرشین تولز

جزایر ده گانه استانبول

  1. S

    جزایر ده گانه استانبول

    جزایر ده گانه استانبول : اگر مایلید به جزایر ده گانه استانبول سر بزنید و از آرامش وصف نشدنی آن لذت ببرید ، باید ازمیدان تقسیم به سمت مترو حرکت کنید ، مترو دو قسمت می شود ، در سمت چپ سوار مترو کاباتاش شوید و در ایستگاه کاباتاش پیاده می شوید ازآنجا شما گردشگران تور استانبول سوار کشتی شده به...
  2. S

    جزایر ده گانه استانبول

    جزایر ده گانه استانبول : اگر شما گردشگران تور استانبول مایلید به جزایر ده گانه استانبول سر بزنید و از آرامش وصف نشدنی آن لذت ببرید ، باید ازمیدان تقسیم به سمت مترو حرکت کنید ، مترو دو قسمت می شود ، در سمت چپ سوار مترو کاباتاش شوید و در ایستگاه کاباتاش پیاده می شوید ازآنجا سوار کشتی شده به سمت...
بالا