برگزیده های پرشین تولز

پل ‏box‏ فلزی با قوس افقی در نرم افزار ‏csi bridge

  1. maryamgolii

    آموزش ‎مدلسازی و تحلیل پل ‏Box‏ فلزی با قوس افقی در نرم افزار ‏Csi Bridge

    در این قسمت جزوه آموزشیسعی شده به مدلسازی وتحلیل پل مدلسازی و تحلیل پل Box با قوس افقی با Csi Bridge به صورت مرحله به مرحله بهمراه تصویر که شامل مراحل و نحوه مدل سازی عرشه و اصلاح هندسی عرشه ، تعریف کردن خطوط عبور ،نحوه معرفی بارکامیون استاندارد،تعریف بار MOVING LOAD ،تعیین ضخامت دال عرشه،...
بالا