برگزیده های پرشین تولز

کلیسای گریگورلوساوریچ ارمنستان

  1. F

    کلیسای گریگورلوساوریچ ارمنستان

    کلیسای گریگورلوساوریچ ارمنستان این کلیسا که در ارمنستان میباشد به حکم اسقف اعظم "زاون اول"در سال "1980" به دلیل سالگرد مسیحییت ساخت ان شروع شد ودرسال" 2001 "مورد استفاده قرار گرفت .در ساخت این عمارت سنگهای دوف به کار رفته ودر زیر پاهای ستونها شمش طلا کار کردند.در قسمت شرقی کلیسا ناقوسها واقع شده...
بالا