• پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است

کمپ نوروز عصرشبکه

 1. P

  دوره بوت کمپ نوروز 1395 (10 روزه «مهندس شبکه ، سیسکو ، مایکروسافت و هکر قانونمند» شوید)

  دانلود تقویم آموزشی دوره های نوروز1395 موسسه آموزشی عصر شبکه در آستانه فرا رسیدن عید نوروز باستانی و طمطراق پیک بهاران دوازدهمین دوره های بوت کمپ (فشرده)نوروزی خود را از تاریخ 3 فروردین 1395 برگزار می کند.تا دانشجویان بتوانند از این اوقات به نحو احسن استفاده کنند. اساتید: مهندس محمد علی شاهی...
 2. P

  دوره بوت کمپ نوروز 1395 (10 روزه «مهندس شبکه ، سیسکو ، مایکروسافت و هکر قانونمند» شوید)

  دانلود تقویم آموزشی دوره های نوروز1395 موسسه آموزشی عصر شبکه در آستانه فرا رسیدن عید نوروز باستانی و طمطراق پیک بهاران دوازدهمین دوره های بوت کمپ (فشرده)نوروزی خود را از تاریخ 3 فروردین 1395 برگزار می کند.تا دانشجویان بتوانند از این اوقات به نحو احسن استفاده کنند. اساتید: مهندس محمد علی شاهی...
 3. P

  دوره بوت کمپ نوروز 1395 (10 روزه «مهندس شبکه ، سیسکو ، مایکروسافت و هکر قانونمند» شوید)

  دانلود تقویم آموزشی دوره های نوروز1395 موسسه آموزشی عصر شبکه در آستانه فرا رسیدن عید نوروز باستانی و طمطراق پیک بهاران دوازدهمین دوره های بوت کمپ (فشرده)نوروزی خود را از تاریخ 3 فروردین 1395 برگزار می کند.تا دانشجویان بتوانند از این اوقات به نحو احسن استفاده کنند. اساتید: مهندس محمد علی شاهی...
بالا