برگزیده های پرشین تولز

مکاتبات اداری

  1. M

    کارمند آشنا به کامپیوتر - Coordinator

    همکار خانم مسلط به کامپیوتر و مکاتبات اداری با روابط عمومی بالا از متقاضیان خواهشمند است رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی Coordinator برای آدرس [email protected] ارسال نمایند.
بالا