برگزیده های پرشین تولز

میدان جمهوری ایروان ارمنستان

  1. F

    میدان جمهوری ایروان ارمنستان

    میدان جمهوری ایروان ارمنستان میدان جمهوری ارمنستان میدان مرکزی شهر ایروان ارمنستان میباشد این میدان بیضی شکل میباشد.این میدان توسط معمار آلکساندر تامانیان طراحی شده است و ساخت آن در سال 1926 آغاز و در سال 1956 به پایان رسید.این میدان یه نام میدان لنین شناخته شده است.در سال 1940 مجسمه...
  2. F

    میدان جمهوری ایروان ارمنستان

    میدان جمهوری ایروان ارمنستان میدان جمهوری ارمنستان میدان مرکزی شهر ایروان ارمنستان میباشد این میدان بیضی شکل میباشد.این میدان توسط معمار آلکساندر تامانیان طراحی شده است و ساخت آن در سال 1926 آغاز و در سال 1956 به پایان رسید.این میدان یه نام میدان لنین شناخته شده است.در سال 1940...
بالا