برگزیده های پرشین تولز

مدیر خوب

  1. P

    در رابطه با مدیریت منابع انسانی چه مواردی را می توان مطرح کرد؟

    آمار و ارقامی که از پژوهش‌های مختلف کسب گردیده، نکات مفیدی برای مدیران، برای مدیریت منابع انسانی به همراه داشته و دارای رهنمودهایی صریح برای بهبود نظم و وضعیت محیط کاری، نحوه کارکرد کارمندان و نیز اتخاذ تصمیم‌های موثر تر هستند. میزان ماندگاری کارمندان تازه استخدام ۲۲ درصد از کارمندان تازه...
  2. a.ghorbani449

    چگونه یک مدیر خوب شویم؟

    مدیر خوب یکی از موارد کلیدی عملکرد موفقیت آمیز یک تیم کارآمد به حساب می آید؛ اما این تنها عاملی نیست که سبب موفقیت یک تیم می شود. یک فرد هرگز نمی تواند به تنهایی باعث موفقیت یک تیم شود، بلکه تعاملات فعال بین تیم، فرآیندهای بهینه سازی شده، تعاملات ساختار یافته و تفکر زمانی و آگاهی کافی می تواند...
بالا